פרויקטים ומחקרים

פרויקטים ומחקרים

מרכז אפר"ן מתמקד בנושאים

 • מחקר ופיתוח של מתודולוגיות ו-"תוי תקן" ל-
  • תוכנית מוכנות והערכות סיכונים
  • פעולות אפחות נזק מאפר"ן, תוך שימוש באמצעים מתאימים
  • הגדרה של קווי מנחים ותוכניות אופרטיביות לסיוע למענה הולם לתרחישים של אסונות מסוגים שונים
   • שיקום-אוכלוסין-ראשוני (שא"ר)
   • שיקום-פיזי ארוך טווח
 • תמיכה מדעית ומקצועית במהלך מענה לאפר"ן
 • שיקום ארוך טווח לאחר רעידת אדמה חזקה בישראל– ניתוח האתגרים וההזדמנויות
 • הבטים משפטיים, כלכליים בשיקום ארוך טווח לאחר רעידת אדמה
 • חסמים בחיזוק בתי ספר לרעידות אדמה