אודות אפר"ן

אודות אפר"ן

 מה הוא אפר''ן?
  • אסונות-פתע-רבי-נפגעים (בקיצור, אפר"ן) הם אירועים שמתקיימים ללא התרעה והלולים לגרום נזקים רבים לבני אנוש וסביבתם הרכבה.
  • אפר''נים מתהווים ממגוון מחוללי נזק שיכולים להתקיים בלחוד או ביחד (באותו רגע או אחד ארחי השני). המחוללי נזק יכולים להיות טבעיים (למשל רעידת אדמה) או ממעשה ידי אדם (אירוע טרור או תקלה קריטית במערכת הספקת חשמל).

מה הוא מרכז אפר''ן?
  • המרכז עוסק התמודדות עם אפר''ן באופן כללי. בו מתבצעים עבודות מחקר ופיתוח גם ברמה התאורטית גם ברמה היישומית.
  • הגישה של מרכז אפר''ן הרב-תחומית ומשלבת ידע ממקורות שונים דרך שיתופי פעולה עם מומחים מ- HITהמכון הטכנולוגי חולון, מארגונים שונים בארץ ובחו"ל. יש דגש מסויים בעבודות המרכז להקפיד על התאמה לנסיבות הייחודיות בישראל.
  • מרכז אפר"ן מהווה מוקד יידע לכל סוגייה אפר"נית מצד הציבור.
  • לתעשייה ולרשויות המרכז מהווה אכסניה להערכת, בחינת, מיון, סווג, ושילוב בין מתודולוגיות וטכנולוגיות בזוויות הנדסיות וחברתיות עבור זירות אפר"ן כולל מיפוי פערי-ידע. המרכז יכול לקיים לפי הצורך סדנאות.