חדשות ואירועים

 

 

נמצאו 301 תוצאות דף 28 מתוך 31
presented by Dr. Dmitry Goldstein, H.I.T., Holon, Israel,<br>
Professor Uzy Smilansky,Physics of Complex Systems, Weizmann Institute<br>
Professor Michael Galperin (University of California at San Diego) <br>19.12.11, 12:00<br>
Prof. David Harel, The Weizmann Institute of Science<br>
Prof. Michel Deza - Ecole Normale Superieure, Paris<br>