חדשות ואירועים

נמצאו 254 תוצאות דף 22 מתוך 26
Dr. Danny Breslauer, Caesarea Rothchild Institute, University of Haifa<br>
Professor Yoav Schechner, Technion<br>
Professor Nir Shaviv, Racah Institute, Hebrew University of Jerusalem
Prof. Massimo Lanza de Cristoforis, University of Padova, Padova, Italy
Prof. Alexander Petukhov, University of Georgia, Athens, USA<br>