חדשות ואירועים

למחקר, היכון רוץ!

 
במהלך השנה האחרונה זכה המכון במספר מענקי מחקר ישראליים חשובים ויוקרתיים. זכיות אלו מייצגות את מגוון תחומי המחקר של מרצי המכון ואת השוני בין הקרנות ומשרדי הממשלה שנתנו את המענקים.
 
 
 
רשות המחקר מסייעת לחוקרי המכון לאורך כל שלבי ההגשה של הצעת מחקר: החל ממציאת קרן ספציפית או משרד ממשלתי המפרסם קול קורא המתאים לתחומי המחקר של מרצי המכון, דיוור המידע לחוקרים הרלבנטיים, עזרה בכתיבת ההצעה ובגיבוש התקציב, מילוי הטפסים והשגת האישורים הפורמאליים הנחוצים להצעה, וכמובן הגשתה לבסוף בפועל.
 
גם לאחר הודעת הזכייה, רשות המחקר מסייעת בממשק עם הקרן או המשרד הספציפיים, השגת האישורים כמו ביטוחים, כתבי קיזוז וכדומה, וחתימה על החוזה לאחר הכנסת השינויים הנדרשים בו. בכל מהלך חיי המחקר או הפרויקט רשות המחקר מסייעת בהכנת ובהגשת הדוחות המדעיים והכספיים באופן תקופתי".
 
מקבץ זכיות מהשנה האחרונה:

ד"ר אלה  זאקפרופ' אלה זאק מהפקולטה למדעים זכתה בחודש האחרון במענק מטעם קרן פאזי בנושא:
"Nanocomposite Ballistic Armor Made of Inorganic WS2 Nanotubes and Fullerene-like Nanoparticles in Polymethyl Methacrylate".
מדובר על פרויקט אשר יתבצע בשיתוף עם ד"ר עומרי רגב מחברת רפא"ל. הסכום הכולל של המענק לארבע שנות הפרויקט הוא 1,120,000 ₪.
 

 
פרופ' לב רפופורטפרופ' לב רפופורט מהפקולטה למדעים זכה בחודש דצמבר במענק מחקר מאוד יוקרתי במסגרת התוכנית "מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי" של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. חשוב לציין כי מענק זה מוענק זו השנה הראשונה במסגרת תכנית שהיא המקבילה היישומית של התכנית למדע בסיסי של הקרן הלאומית למדע – ISF. מחקרו של פרופ' רפופורט, העוסק בנושא "פולימרים ננו-מרוכבים על בסיס פולרנים וננו-צינוריות אי-אורגניות ליישומי טריבולוגיה בתנאי קיצון", זכה ב- 970,876 ₪.   
 

 
ד"ר יובל  בקד"ר יובל בק מהפקולטה להנדסה זכה בחודש דצמבר בתמיכת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים במסגרת קול קורא לשיתוף פעולה עם מוסדות להשכלה גבוהה למטרת לימודים שאינם אקדמאיים בתחום האנרגיה. סכום התמיכה הוא 299,280 ₪ לחמש שנים ונועד להפעיל עבור המדינה קורס להסמכת ממוני אנרגיה.
 
 
 
בנוסף לשלושת זכיות אלו התקבלו במהלך השנה האחרונה מספר מענקי מחקר נוספים:
 
ד"ר דרור  לדרמןד"ר דרור לדרמן מהפקולטה להנדסה קיבל בחודש יולי מענק של 880,000 ₪ למשך ארבע שנים מטעם הקרן הלאומית למדע- ISF. נושא מחקרו הוא: "Analysis of mammography asymmetry for breast cancer risk startification based on a probabilistic framework using "Markovian modeling. זהו הסכום הגבוה ביותר לשנה שקיבל חוקר בודד מטעם המכון במסגרת קרן יוקרתית זו בכל שנות קיומו.
 

 
פרופ' אורי מחלבפרופ' אורי מחלב מהפקולטה להנדסה זכה בחודש יוני במענק של 155,104 ₪ מהמדען הראשי של משרד הכלכלה במסגרת השתתפותו במאגד מגנ"ט בנושא הנדסת תקשורת בשם נפטון (Neptune – the Consortium for Networks Programming).
 
 
 

 
פרופ' יוג'ין יבגני קנציפר כמו כן, פרופ' יוג'ין יבגני קנציפר מהפקולטה למדעים קיבל מענק של כ-70,000 ₪ מהקרן הלאומית למדע- ISF לצורך קיום סדנת מחקר בינלאומית בנושא "מטריצות אקראיות לא הרמיטיות". סדנת המחקר, שהתקיימה באוקטובר האחרון, זכתה לתגובות נלהבות מצד האורחים הרבים מחו"ל שהשתתפו בה.