חדשות ואירועים

Percolation, Sliding, Localization and Relaxation in Topologically Closed Circuits