חדשות ואירועים

מפגש מועדון מצטיינים שנה א' בפקולטה למדעים

 
 

מפגש מועדון המצטיינים יערך מייד לאחר האירוע בנושא למידה מבוססת פרויקטים

 
לתשומת לב הסטודנטים:
היעדרותכם מההרצאות ומהתירגולים שמתקיימים במקביל למפגש, מאושרת על ידי דקאן הפקולטה