חדשות ואירועים

COMPUTER SCIENCE SEMINAR - On Behavioral Programming

13.12.11, 16:00-17:30
Room 204, Building 3
 
Prof. David Harel, The Weizmann Institute of Science, 13.12.11