חדשות ואירועים

שני משפטים על "מרחבי אפס" ושימושם לבעיות הנדסיות