חדשות ואירועים

כשהמוח עובר את הגבול

בתאריך 24.9.09 שעות 20:30-22:00 בחדר 400 בניין 8. ^