איך מתחילים?

תכנית "מצויינוער" נפתחת בכל שנה אקדמית ונלמדת בשלושה סמסטרים א'+ב'+קיץ. 
לתכנית יכולים להצטרף תלמידים מכיתות י"א במסגרת תכנית לימודים מלאה ותלמידים מכיתות ט' ו- י', תוך פריסה שונה והדרגתית של הקורסים הנלמדים בתואר. 
 
על תלמידים המעוניינים להצטרף לתכנית לבדוק עם הנהלת בית ספרם אם התכנית פועלת בו.  אם התכנית פועלת בבית הספר, יפנו התלמידים לרכז האקדמיה בבית הספר.
במקרה שבית הספר אינו משתתף בתכנית?
יש להגיש מועמדות ישירות למכון הטכנולוגי HIT   באמצעות האתר בלינק לרישום מקוון. בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים לבחינת מועמדותך.

 

תנאי הקבלה לתכנית B.Sc. במתמטיקה שימושית בפקולטה למדעים:
  • התעודה האחרונה מבית הספר ומסמך שמעיד על ציוני הבגרות האחרונים (אם יש כאלה).
  • ציון במתמטיקה גבוה מ- 85 לתלמידים הלומדים 5 יחידות לימוד ומעל 95 לתלמידים הלומדים 4 יחידות לימוד לבגרות.
  • מכתב המלצה מבית הספר (מנהל/ת ביה"ס ו/או המחנך/ת) באשר ליכולותיו של המועמד לעמוד בדרישות האקדמיות המחמירות. במכתב יצוין מפורש שלמועמד לא היו בעיות משמעת כלל במהלך לימודיו. ניתן להמציא עד 3 מכתבים. 

 
תלמידים המתאימים לתכנית יוזמנו לראיון אישי עם ראש תכנית "מצויינוער" בתחום שהם מעוניינים ללמוד.

 

תנאי הקבלה לתכנית B.Sc. בתכנית בפקולטה להנדסה:

ראיון אישי עם יועץ הלימודים.

 

התקבלת? מידע על תהליך הרישום לקורסים:

תלמידים שהתקבלו לתכנית יכולים להירשם לקורסים בהתאם לתכנית הלימודים מובנית. יש להירשם לקורס באופן מקוון בעמדת המידע באתר המכון. ההרשמה מותנית באישור ההורים!

 

להלן מידע נוסף על תכניות הלימוד בתכנית:

סטטוס אקדמי בתכנית

תלמיד שיתקבל לתכנית "מצויינוער" יוגדר כסטודנט במעמד "שומע חופשי". רק לאחר שישלים את מבחני הבגרות יוכל להגיש מועמדותו כדי להתקבל כסטודנט "מן המניין".

 

שכר לימוד
  • שכר הלימוד מחושב לפי מכסת נקודות הזכות אותן לומד התלמיד במעמדו כ"שומע חופשי" בתוכנית "מצויינוער". הדבר מקנה למתקבלים סבסוד בתשלום שכ"ל. בשנה"ל הנוכחית עלות נקודת זכות הינה 240 ₪ במקום 318 ₪ . זאת, עד לשינוי המעמד ל"סטודנט מן המניין" (לאחר קבלת תעודת הזכאות לתעודת הבגרות) המשלם שכ"ל אוניברסיטאי מלא. דהיינו, שכר התלמיד יהיה שכר אוניברסיטאי מלא.
  • תשלומים נלווים: בנוסף לתשלום עבור שכר הלימוד על כל סטודנט במכון לשלם תשלום נלווה בסך של 586 ₪. תשלום זה מורכב משירותי אבטחה, שרותי רווחה, תשלום לאגודת הסטודנטים ותשלום לארגון הסטודנטים הארצי בהתאם להנחיית הות"ת. סטודנט אשר לא מעוניין להיות חבר באגודת הסטודנטים יחתום  על טופס הצהרה. הטופס יאושר ע"י אגודת הסטודנטים ויועבר על ידם למדור שכ"ל שיבצע את ביטול החיוב לאגודה ע"ס 246 ₪ .