מסלול ישיר לתואר שני

 

תיאור המסלול

מיועד לקבוצת יעודית של כ-30 סטודנטיים מצטיינים אשר יעמדו בדרישות הקבלה לתוכנית.

סטודנטים במסלול הישיר יוכלו לסיים את לימודי התואר השני ללא תזה בתוך 4 שנים (במקום 5 שנים במסלול הרגיל) או תואר שני עם תזה בתוך 4 וחצי שנים (במקום 5 שנים במסלול הרגיל).

הרישום למסלול הישיר ייעשה במהלך סמסטר ב' בשנה השנייה בתואר ראשון.

 

תנאי קבלה
 • סטודנט מן המניין ובסטטוס אקדמי תקין.
 • ממוצע ציונים 90 לפחות בכלל קורסי החובה שיש ללמוד לפי התוכנית עד סיום סמסטר ב' של תוכנית הלימודים.
 • וועדה לתואר שני יכולה להמליץ על סטודנט כמועמד למסלול ובלבד שממוצע ציוניו הוא לפחות 85.
  קבלת הסטודנט לתוכנית על סמך המלצת הוועדה תהיה על תנאי. ההחלטה על קבלת הסטודנט לתוכנית כסטודנט מן המניין או חזרה למסלול של תואר ראשון תהיה בתום סמסטר א' של שנה ג' לאחר קבלת ציוני מועדי א'.
 • רמת פטור באנגלית.
 • במקרים מסוימים שוועדת הקבלה תמצא לנכון, יערך ראיון אישי עם הסטודנט.

 

מלגות הצטינות

מלגות הצטינות יוענקו בהתאם לנהלי המכון.

 

תנאי מעבר לשנה ד' (לימודי תואר שני בלבד)
 • הסטודנט סיים את כל חובות תואר ראשון.
 • הסטודנט למד לפחות 6 נ"ז של תואר שני בציון 80 ומעלה.

 

המלצות לסטודנט בתכנית לימודים לתואר שני ישיר
 • בשנה ג' של התואר הראשון הסטודנט ילמד לפחות קורס חובה אחד וקורס בחירה אחד מהתוכנית לתואר השני.
 • בשנה ב' של התואר הראשון, הסטודנט ילמד קורסי בחירה בקיץ ששיכים לתכנית של התואר הראשון. 
 • קורס החובה בשנה ג' של התואר הראשון יהיה "מתמטיקה מתקדמת".
 • בשנה השלישית בתואר הראשון הסטודנט ילמד שני קורסי בחירה נוספים ששיכים לתכנית של התואר השני.