תוכנית הלימודים


 
היקף הלימודים בתוכנית הוא 146 שעות סמסטריאליות (ש"ס). 119.5 נקודות זכות (נ"ז) מתוכן ילמד התלמיד:
 
קורסים בסיסיים במתמטיקה 30 ש"ס 25 נ"ז
קורסי חובה במדעי המחשב 80 ש"ס 65.5 נ"ז
קורסי בחירה במדעי המחשב 28 ש"ס 21 נ"ז
לימודים כלליים 8 ש"ס 8 נ"ז

סה"כ 146 ש"ס 119.5 נ"ז
 
חובות לימודים כלליות
 
הסטודנטים במכון, בכל פקולטות הלימוד, חייבים בקורסים בלימודים כלליים כחלק מלימודיהם לתואר. הסטודנטים יפרשו את לימודיהם במסגרת זו לכל משך התואר, וילמדו, בהתאם לכך, קורס סמסטריאלי אחד מדי שנה, מתוך המבחר המוצע על ידי המחלקה ללימודים כלליים.
 
התוכנית מתפרשת על פני שלוש שנות לימוד.
 
בוגר התוכנית יקבל תואר ראשון .B.Sc במדעי המחשב.
 
התוכנית מקנה ידע בסיסי במדעי המחשב, תאורטי ויישומי. הנושאים הנלמדים הם אלגוריתמיקה - פתרון בעיות, הבנת המחשב ודרכי פעולתו, שפות תכנות, ושימושי מדעי המחשב בתחומים שונים.
 
קורסי בחירה נבחרים: מערכות זמן אמת, מערכות חישוב מקבילי, ראיה ממוחשבת, בינה מלאכותית, גרפיקה ממוחשבת.
 
במסגרת לימודי הבחירה יכול הסטודנט להתמקד או לשלב תחומים יחודיים: סייבר,מערכות VLSI,תכנות מתקדם, בינה מלאכותית.
במסגרת קורסי הבחירה הסטודנט יכול לבחור בקורסים הניתנים תחום אחד או יותר, אך אינו חייב לעשות זאת. ניתן גם לצרף במסגרת לימודי הבחירה רק לחלק מהמקצועות הניתנים בתחום מסויים.
 
דוגמאות לקורסי הבחירה בשנת הלימודים הנלמדים תשע"ז:

בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בעבודה בסביבות טכנולוגיות מגוונות ועתירות ידע.
 
לנוחיותכם קבצים להורדה: