מסלול עם תזה

תוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc. במדעי המחשב עם תזה*

 

קבלה למסלול עם תזה

 

באישורה של המועצה האקדמית, סטודנטים מצטיינים שסיימו את הסמסטר הראשון (2 קורסי חובה + קורס בחירה) עם ממוצע של 90 ומעלה יוכלו לבצע ולהגיש תזה מחקרית.

נושא התזה והמנחה (חבר סגל בכיר מהתכנית או מחוצה לה) יאושרו על ידי הוועדה לתואר שני.

 

 

מבנה תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים מורכבת משני קורסי חובה, מגוון קורסי בחירה, שני סמינריונים ותזה מחקרית.

תכנית הלימודים מחייבת צבירת 46 נקודות זכות ונפרסת על פני שנתיים.

 

הקורסים מרוכזים ליומיים בשבוע: יום אחד במהלך השבוע בשעות אחה"צ ויום שישי.

 

מבנה התכנית מורכב באופן המאפשר לשלב לימודים עם עבודה או עם שירות צבאי.

בהתאם, משך הלימודים יהיה בין 4 ל-8 סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המרבי של הלימודים לא יעלה על 4 שנים.

 

במסלול עם תזה כל סטודנט חייב ללמוד:

 

2 קורסי חובה 8 נ"ז
5 קורסי בחירה 15 נ"ז
2 סמינריונים 6 נ"ז
סה''כ קורסים 29 נ''ז
תזה מחקרית 17 נ''ז 

 

 

פריסה לפי סמסטרים

 
שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
קורס חובה 4 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
קורס חובה 4 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
קורס בחירה 3 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
    קורס בחירה 3 נ"ז
סה''כ 11 נ"ז סה''כ 12 נ"ז

 

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
סמינריון 3 נ"ז סמינריון 3 נ"ז
תזה 8 נ"ז תזה 9 נ"ז
סה''כ 11 נ"ז סה''כ 12 נ"ז

 

 

מה לומדים בתכנית

 

שני קורסי חובה:

  • אלגוריתמים מתקדמים
  • מתמטיקה מתקדמת

 

מגוון קורסי בחירה, המחולקים לשני אשכולות: תיאורטי ויישומי.

לרשימת קורסי בחירה מפורטת >>

 

תזה מחקרית

 

 

תנאי סיום הלימודים עם תזה

 

לצורך השלמת הלימודים עם תזה וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים:

  • למידת קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:
     - לפחות 2 קורסי בחירה מאשכול תאורטי.
     - לפחות 2 קורסי בחירה מאשכול יישומי.
  • סיום של כל הקורסים בתכנית בציון עובר בממוצע כולל מעל 70.
  • ציון של 75 לפחות בתזה.

 

 

 

*הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות