מסלול ללא תזה

תוכנית הלימודים לתואר שני M.Sc. במדעי המחשב ללא תזה*

 

מבנה תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים מורכבת משני קורסי חובה, מגוון קורסי בחירה, שני סמינריונים ופרויקט גמר.

תכנית הלימודים מחייבת צבירת 46 נקודות זכות ונפרסת על פני שנתיים.

 

הקורסים מרוכזים ליומיים בשבוע: יום אחד במהלך השבוע בשעות אחה"צ ויום שישי.

 

מבנה התכנית מורכב באופן המאפשר לשלב לימודים עם עבודה או עם שירות צבאי.

בהתאם, משך הלימודים יהיה בין 4 ל-8 סמסטרים, ובלבד כי משך הזמן המרבי של הלימודים לא יעלה על 4 שנים.

 

במסלול ללא תזה כל סטודנט חייב ללמוד:

 

2 קורסי חובה 8 נ"ז
8 קורסי בחירה 24 נ"ז
2 סמינריונים 6 נ"ז
סה"כ קורסים 38 נ"ז
פרויקט גמר שנתי 8 נ"ז

 

 

פריסה לפי סמסטרים

 
שנה א'
סמסטר א' סמסטר ב'
קורס חובה 4 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
קורס חובה 4 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
קורס בחירה 3 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
    קורס בחירה 3 נ"ז
סה''כ 11 נ"ז סה''כ 12 נ"ז

 

 

שנה ב'
סמסטר א' סמסטר ב'
קורס בחירה 3 נ"ז קורס בחירה 3 נ"ז
קורס בחירה 3 נ"ז סמינריון 3 נ"ז
סמינריון 3 נ"ז פרויקט 6 נ"ז
פרויקט 2 נ"ז    
סה''כ 11 נ"ז סה''כ 12 נ"ז

 

 

מה לומדים בתכנית

 

שני קורסי חובה:

 • אלגוריתמים מתקדמים
 • מתמטיקה מתקדמת

 

מגוון קורסי בחירה, המחולקים לשני אשכולות: תיאורטי ויישומי.

לרשימת קורסי בחירה מפורטת >>

 

פרויקט גמר

 • שימוש בידע רחב שנרכש במהלך הלימודים לתואר ובדגש על הידע התיאורטי הייחודי לפרויקט המבוסס על העבודה הסמינריונית. 
 • דגש על פיתוח מערכת תוכנה. בסיומו על הסטודנט להגיש עבודת סיכום כתובה, המתארת את כל מרכיבי הפרויקט.
 • הנחיה אישית של הסטודנט.

 

 

תנאי סיום הלימודים ללא תזה

 

לצורך השלמת הלימודים ללא תזה וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים:

 • למידת קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:
   - לפחות 3 קורסי בחירה מאשכול תאורטי.
   - לפחות 3 קורסי בחירה מאשכול יישומי.
 • סיום של כל הקורסים בתכנית בציון עובר בממוצע כולל מעל 70.
 • ציון של 75 לפחות בפרויקט גמר.

 

 

 

*הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות