פרויקטים ומחקרים מרכזיים

הפרוייקטים שזכו במענק מחקר בשנים האחרונות:
 
שם החוקר/'ם
שם המחקר הגוף הממן

פרופ' גדי גולן

אנגלית לכל, באקדמיה

האיחוד האירופי במסגרת תוכנית טמפוס

פרופ' עידו אלעזר

תופעות דינמיות וקואופרטיביות במערכות פיסיקליות וביולוגיות מורכבות

האיחוד האירופי במסגרת תוכנית מארי קירי

פרופ' אמנון פרוכטמן

אפקטים חדשים בפלסמות מסתובבות

הקרן הדו-לאומית ארה"ב – ישראל BSF

פרופ' בוריס פיינברג

תגובה אופטית של צמתים מולקולארים נושאי זרם מבוססת על תיאור רב-גופי

הקרן הדו-לאומית ארה"ב – ישראל BSF

פרופ' אדריאן יוינוביץ

ממירים מבוססים על קבל ממותג עם נצילות גבוהה ויחס גדול בין מתח עומס ומתח כניסה עבור מקורות של אנרגיה חלופית

הקרן הדו-לאומית ארה"ב – ישראל BSF

פרופ' לב רפופורט

הדבקה-החלקה של ציפויים קרמיים מרוכבים הפועלים בטמפרטורות גבוהות

הקרן הגרמנית ישראלית למחקר ופיתוח GIF

פרופ' מיכאלה רונן

תמיכה בהערכה מתוקשבת של תוצרי עמיתים באמצעות הבניית שיח וקידום מודעות

הקרן הגרמנית ישראלית למחקר ופיתוח GIF

פרופ' אמנון פרוכטמן

תמיכה בהערכה מתוקשבת של תוצרי עמיתים באמצעות הבניית שיח וקידום מודעות

הקרן הגרמנית ישראלית למחקר ופיתוח GIF

פרופ' אמנון פרוכטמן

האצת פלסמה מתייננת

הקרן הלאומית למדע ISF

פרופ' אמנון פרוכטמן

הגדלת התנע של פלסמה

הקרן הלאומית למדע ISF

פרופ' יוג'ין קנציפר

מטריצות אקראיות עם ספקטרום מרוכב: מג'יניבר אל "וישארט" חדש

הקרן הלאומית למדע ISF

פרופ' גדי גולן

ד"ר יובל בק

פיתוח רשת חשמל חכמה

משרד התמ"ת במסגרת תוכנית

מגנ"ט

פרופ' בוריס פיינברג

ננו-סוליטונים בצברים מולקולאריים לינאריים ושימושם להקלטה ולעיבוד של אינפורמציה

משרד המדע והטכנולוגיה – שת"פ עם רוסיה

פרופ' אדריאן יוינוביץ

המרת הספק ביעילות גבוהה עבור מחוללי חשמל מסוג תאי דלק

משרד המדע והטכנולוגיה – שת"פ עם סין

פרופ' מוטי פרנק

חשיבה מערכתית הנדסית – נלמדת או נרכשת?

הטכניון

פרופ' מוטי חרדים

מערכת למדידות SAR

משרד הביטחון – מפא"ת

פרופ' מוטי חרדים

אנטנה בטיחותית למשתמש

משרד הביטחון – מפא"ת

פרופ' מוטי חרדים

דלת סתרים

משרד הביטחון – מפא"ת

ד"ר יובל בק

חקר מוליכות מושרה

משרד הביטחון – מפא"ת

ד"ר גילה אלברט

השפעת מתן רכב חברה ומדיניות מיסויו על הבטיחות

קרן רן נאור / הטכניון

ד"ר אירנה מילשטיין

ד"ר גיל גרינשטיין

הגדרה מחדש של הפרודוקטיביות של טכנולוגית מידע ודרכי מדידתה, בעידן הרשת הגלובלית ושיתוף הידע

IIIP/ אוניברסיטת תל-אביב