קרנות ומענקים

היכרות עם פורטל "קדמת המדע" – מדריך להגשת הצעות שלב אחרי שלב

רקע כללי, הנחיות בדבר מסלולי ההגשה השונים ודגשים חשובים לכתיבת הצעות המחקר

רקע כללי, הנחיות בדבר מסלולי ההגשה השונים, ודגשים חשובים לכתיבת הצעת המחקר