פרסים והישגים

מענק לפיתוח אבטיפוס ל"אנטנה בטיחותית לחייל"

 
ברכות חמות לפרופ' מוטי חרדים על זכייתו במענק מחקר גדול במסגרת פרויקט של מערכת הביטחון לפיתוח אב טיפוס ל"אנטנה בטיחותית לחייל".
 
יישר כוח למוטי ולקבוצת המחקר שלו - קבוצת "אנטנות חכמות"!