פרסים והישגים

זכייה במענק מחקר יוקרתי ביותר של הקרן הישראלית למדע

 
ברכות לפרופ' יוג'ין קנציפר מן הפקולטה למדעים ולד"ר רונן שושניק מן הפקולטה להנדסה על זכייתם במענק המחקר היוקרתי ביותר של הקרן הישראלית למדע – ISF.

פרופ' יוג'ין קנציפר - זכייה רביעית (!) על כאוס קוונטי בראי התיאוריה של מערכות אינטגרביליות.
 
ד"ר רונן שושניק - זכייה ראשונה על שימוש בפרדיגמות הפסקת תנועה לזיהוי פרימיטיביים של תנועת היד
עלו והצליחו - אנו גאים בכם!