מתאמים אקדמיים בפקולטות

למדעים

 


ד"ר אודי רוטיץ

udiro@hit.ac.il

להנדסת חשמל ואלקטרוניקה


ד"ר עמוס בר-דע

amos.bardea@hit.ac.il

להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה


ד"ר אירנה מילשטיין

irenam@hit.ac.il

לטכנולוגיות למידה

 


ד"ר דן כהן וקס

mrkohen@hit.ac.il