מתאמים אקדמיים בפקולטות

לניהול טכנולוגיה


ד"ר אירנה מילשטיין

irenam@hit.ac.il

לטכנולוגיות למידה


ד"ר דן כהן וקס

mrkohen@hit.ac.il