מתאמים אקדמיים בפקולטות

למדעים

 


פרופ' יוג'ין לבנר

levner@hit.ac.il

להנדסת חשמל ואלקטרוניקה


ד"ר חן פרימן

henf@hit.ac.il

להנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה


ד"ר נינה טסלר

ninat@hit.ac.il

לטכנולוגיות למידה

 


ד"ר דן כהן-וקס

mrkohen@hit.ac.il