יסודות הפיסיקה לניהול טכנולוגיה

 
מכינה בפיסיקה לניהול טכנולוגיה
 
 
כללי
 • הקורס מיועד לחיזוק הידע למועמדים חסרי ידע בפיסיקה ולמועמדים שועדת הקבלה חייבה אותם להשתתף בו.
  הידע הנלמד בקורס נדרש לקראת קורס פיסיקה 1 הניתן במסגרת הלימודים לתואר. סטודנטים יכולים ללמוד בקורס ולבחן בסיומו או להבחן בבחינת הפטור בעלות 150 ש"ח.
 • ציון המעבר בקורס 70 (או על פי החלטת ועדת קבלה).

היקף שעות ומועדים:
 • היקף שעות – 70.
 • מומלץ ללמוד את הקורס בקיץ לפני תחילת הלימודים ולא במהלך סמסטר א'.
 
חישוב ציון קורס:
תכניות הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים במכון ומועברים בהתאם לקביעתם ובאישורם.
 • משקל מבחן הביניים- 30% מהציון הסופי.
 • משקל מבחן הסיום - 70% מהציון הסופי.
 • אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
 • אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
 • ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.
 

לפרטים נוספים:

 

 
הרשמה ועלויות:
התשלום עבור השתתפות במבחן הפטור או במכינת הרענון וההשלמה מתבצע במדור שכר לימוד: בניין 5, קומה ב‘, חדר 201, בימים א‘-ה‘ בשעות 16:00-10:00, טל‘ 03-5026574.
 
 • עלות הקורס 1,300 ₪.
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה שנת לימודים אקדמית.
 • בוגר המכינה הקדם אקדמית (בגרויות בלבד) יהיה זכאי להנחה של 30% מהמחיר המלא. עד שנה מסיום המכינה.(ימציא אישור ממנהל המכינה).
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס והשתתפות בבחינת הסיום).
 • השתתפות בבחינות היא רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.
   
 • הפסקת לימודים:
  א. המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
  ב. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
  ג. במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד חודש מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 40% משכר הלימוד.
  ד. לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא.
  ה. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל למזכירות המכינה הקד"א.