מתמטיקה

 
מכינה במתמטיקה
 
 
כללי
 • מכינת הרענון ההשלמה נותנת הזדמנות נוספת למועמדים, שלא עמדו בתנאי הרישום והקבלה ללימודים אקדמיים במכון הטכנולוגי בחולון, במקצועות המתמטיקה ו/או פיסיקה ו/או לימודי המחשב, לשפר הישגיהם כתנאי לקבלתם- כל זאת באישור ועדת הקבלה של המכון.
 • תכניות הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים במכון ומועברים בהתאם לקביעתם ובאישורם.
 • השיבוץ למועדי הקורסים השונים יעשה על פי ציוני התלמיד, שיקולי המכינה, מועד רישום התלמיד והיקף הנרשמים לקורס. במידה ולא יהיו מספיק נרשמים יועברו המועמדים למועדים הבאים.
  למקדים להירשם תהינה אפשרויות רבות יותר.
 
היקף שעות ותוכניות:
 • מכינת רענון והשלמה במתמטיקה - 160 ש', למועמדים בעלי ידע 3 יח"ל במתמטיקה או חסרי ידע.
 
חישוב ציון הקורס:
בחינת הגמר אינה מותנית ברמת הכיתה, אלא נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.
 • משקל מבחן הביניים – 30% מהציון הסופי.
  בקורס ארוך משקל 2 מבחני הביניים 30% מהציון הסופי.
 • משקל מבחן הסיום- 70% מהציון הסופי.
 • אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
 • אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
 • ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.
 
מדיניות הקבלה של תלמידי מכינת הרענון וההשלמה במתמטיקה:
 • מועמד שלמד וסיים את המכינה במתמטיקה בציון – 80 ומעלה יתקבל ללימודים, במידה וזה יהיה התנאי היחיד לקבלתו.
 • למועמד שלמד וסיים את המכינה במתמטיקה וקיבל בבחינת הסיום ציון בין 70 – 79, מומלץ להיבחן שוב במועד נוסף על מנת לעמוד בתנאים הרשומים בסעיף הראשון. ביצוע בחינה נוספת יכול במקרים רבים למנוע "קבלה על תנאי" ולאפשר "קבלה מן המניין".
 
 

לפרטים נוספים:
 
יסודות המתמטיקה - תרגול וחזרה של פרקים נבחרים מתוכנית הלימודים "מתמטיקה 3 יח"ל"
חוברת הסבר כללית על מכינות במכון הטכנולוגי חולון.

 
עלויות והרשמה:
התשלום עבור השתתפות במבחן הפטור או במכינת הרענון וההשלמה מתבצע במדור שכר לימוד: בניין 5, קומה ב‘, חדר 201, בימים א‘-ה‘ בשעות 16:00-10:00, טל‘ 03-5026574 או 03-5027773.
 
 • עלות קורס קצר (120 ש') 2,350 ₪.
  עלות קורס ארוך (160 ש') 2,950 ₪.
 • ההרשמה ללימודי המכינה מתבצעת במרכז הרישום והניהול האקדמי ע"י תשלום בסך 400 ₪.
  תשלום זה מהווה מקדמה על חשבון עלות הקורס במכינה.
  רק את המקדמה למכינה ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי.
 • תלמיד, שילמד בשני קורסים, יהיה זכאי ל-10% הנחה על הקורס השני. את ההנחה יקבל עם ביצוע התשלום לקורס שני, ובתנאי ששני הקורסים מסתיימים בתוך שנה (365 יום).
 • בוגר המכינה הקדם – אקדמית יהיה זכאי להנחה של 30% מהמחיר המלא. עד שנה מסיום המכינה.(ימציא אישור ממנהל המכינה).
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס).
 • מועמד, שלא הסדיר את התשלום הראשון עד תחילת הקורס, אינו רשאי להשתתף בקורס. השיבוץ לקורסים יהיה באחריות המכינה הקדם-אקדמית.
 • מועמד נחשב כמשתתף בקורס רק אם שילם את דמי הרישום עבור קורס המכינה. השתתפות בבחינות היא רק עם תשלום שכר הלימוד המלא.
 • הפסקת לימודים:
  א. המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
  ב. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
  ג. במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד חודש מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 40% משכר הלימוד.
  ד. לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא.
  ה. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל במזכירות המכינה הקד"א.