מתמטיקה

 
מכינה במתמטיקה
 
 
כללי
 • מכינת הרענון ההשלמה נותנת הזדמנות נוספת למועמדים, שלא עמדו בתנאי הרישום והקבלה ללימודים אקדמיים במכון הטכנולוגי בחולון, במקצועות המתמטיקה ו/או פיסיקה ו/או לימודי המחשב, לשפר הישגיהם כתנאי לקבלתם- כל זאת באישור ועדת הקבלה של המכון.
 • תכניות הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים במכון ומועברים בהתאם לקביעתם ובאישורם.
 • השיבוץ למועדי הקורסים השונים יעשה על פי ציוני התלמיד, שיקולי המכינה, מועד רישום התלמיד והיקף הנרשמים לקורס. במידה ולא יהיו מספיק נרשמים יועברו המועמדים למועדים הבאים.
  למקדים להירשם תהינה אפשרויות רבות יותר.
 
היקף שעות ותוכניות:
 • מכינת רענון והשלמה במתמטיקה - 160 ש', למועמדים בעלי ידע 3 יח"ל במתמטיקה.
 
חישוב ציון הקורס:
בחינת הגמר אינה מותנית ברמת הכיתה, אלא נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.
 • משקל מבחן הביניים – 30% מהציון הסופי.
 • משקל מבחן הסיום- 70% מהציון הסופי.
 • אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
 • אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
 • ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.
 
מדיניות הקבלה של תלמידי מכינת הרענון וההשלמה במתמטיקה:
 • מועמד שלמד וסיים את המכינה במתמטיקה בציון – 80 ומעלה יתקבל ללימודים, במידה וזה יהיה התנאי היחיד לקבלתו.
 
 

לפרטים נוספים:
 
יסודות המתמטיקה - תרגול וחזרה של פרקים נבחרים מתוכנית הלימודים "מתמטיקה 3 יח"ל"

 
עלויות והרשמה:
התשלום עבור השתתפות במבחן הפטור או במכינת הרענון וההשלמה מתבצע במדור שכר לימוד: בניין 5, קומה ב‘, חדר 201, בימים א‘-ה‘ בשעות 16:00-10:00, טל‘ 03-5026574.
 
 
 • עלות קורס (160 ש') 2,950 ₪.
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה שנת לימודים אקדמית.
 • בוגר המכינה הקדם אקדמית (בגרויות בלבד) יהיה זכאי להנחה של 30% מהמחיר המלא. עד שנה מסיום המכינה.(ימציא אישור ממנהל המכינה).
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס והשתתפות בבחינת הסיום).
 • השתתפות בבחינות היא רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.
   
 • הפסקת לימודים:
  א. המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
  ב. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
  ג. במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד חודש מיום פתיחת הקורס, ישלם התלמיד 40% משכר הלימוד.
  ד. לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא.
  ה. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל במזכירות המכינה הקד"א.