פיסיקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

מכינה בפיסיקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
 
 
כללי
 • מכינת הרענון וההשלמה נותנת הזדמנות נוספת למועמדים, שלא עמדו בתנאי הרישום והקבלה ללימודים אקדמיים במכון הטכנולוגי בחולון- כל זאת באישור ועדת הקבלה של המכון.
 • תכניות הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים במכון ומועברים בהתאם לקביעתם ובאישורם.
 • היקף שעות - 140 ש'.
 • מועמד העדר מהשיעורים, נוטל על עצמו את מלוא האחריות להשלים את החומר הנלמד כדי לעמוד ברמה הנדרשת מתלמידי הקורס, שכן מדובר בקורס אינטנסיבי קצר יחסית ומכיל חומר לימודי רב.
 • פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
 • תלמיד הנדרש ל-2 מכינות, מומלץ ללמוד תחילה במכינה למתמטיקה ואח"כ במכינה לפיסיקה או למדעי המחשב. למרות הנאמר לעיל יתכן ובמחזורי הלימוד האחרונים תהיה חפיפה מסוימת או מלאה בין המקצועות. העומס במקרה זה יהיה רב.
 
חישוב ציון סופי:
בחינת הגמר אינה מותנית ברמת הכיתה, אלא נקבעת על פי תכנית הלימודים הנדרשת, ועל פי הדרישות האקדמיות לקראת קבלה ללימודים.
 • משקל מבחן הביניים – 30% מהציון הסופי.
 • משקל מבחן הסיום 70% מהציון הסופי.
 • אם התלמיד נעדר מבחינת הביניים יהיה משקל מבחן הסיום 100% מהציון הסופי.
 • אם ציון מבחן הסיום גבוה מהציון המשוקלל, ציון מבחן הסיום יהיה גם הציון הסופי.
 • ציון 54 ומטה במבחן הסופי מהווה ציון נכשל ללא קשר למבחן הביניים.
 
מדיניות הקבלה של תלמידי מכינת הרענון וההשלמה בפיסיקה להנדסה:
 • ציון המעבר 70 לפחות אלא אם נקבע אחרת על ידי ועדת הקבלה.
 • ציון המעבר מהווה תנאי קדם להשתתפות בקורס פיסיקה 1.
 
 

לפרטים נוספים:


 
הרשמה ועלות:
התשלום עבור השתתפות במבחן הפטור או במכינת הרענון וההשלמה מתבצע במדור שכר לימוד: בניין 5, קומה ב‘, חדר 201, בימים א‘-ה‘ בשעות 16:00-10:00, טל‘ 03-5026574.
 
ההרשמה למכינת ההשלמה נעשית במרכז הרישום והייעוץ האקדמי במכון (בניין 5 חדר 205).
 • עלות קורס (140 ש') 2,650 ₪.
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה, יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה השנה אקדמית.
 • בוגר המכינה הקדם אקדמית (בגרויות בלבד) יהיה זכאי להנחה של 30% מהמחיר המלא. עד שנה מסיום המכינה.(ימציא אישור ממנהל המכינה).
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס ובהשתתפות בבחינת הסיום).
 • השתתפות בבחינות היא רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.
 • הפסקת לימודים:
  א. המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו חזרה.
  ב. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
  ג. במקרה של הפסקת לימודים לאחר שבועיים ועד חודש מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 40% משכר הלימוד.
  ד. לימודים מעל חודש מחייבים תשלום שכ"ל מלא.
  ה. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל למזכירות המכינה הקד"א.