יסודות במדעי המחשב

 

מכינה ביסודות במדעי המחשב
 
 
כללי
 • מכינת הרענון וההשלמה "יסודות במדעי המחשב" באה על-מנת לאפשר הזדמנות נוספת למועמדים גילאי 30+ להתקבל ללימודים לתואר ראשון B.Sc במדעי המחשב ולתלמידים שחייבים לבצע קורס זה על פי הנחיות ועדת הקבלה של המכון. 
 • רשאים להצטרף לקורס ( על בסיס מקום פנוי) גם מועמדים שמתקבלים ללימודים לתואר ומעוניינים לרענן או לחזק את ידיעותיהם. מומלץ למועמדים ללא 5 יח"ל מחשב בבגרות להצטרף לקורס.
 • תכנית הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים בפקולטה למדעים-המחלקה למדעי המחשב.
 
פרטים על היקף והפסקת הקורס:
 1. היקף הקורס 64 ש'.
 2. הפסקת הלימודים:
  א. תלמיד המודיע על הפסקת הלימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו בחזרה.
  ב. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
  ג. לימודים מעל שבועיים מחייבים תשלום שכר לימוד מלא.
  ד. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד שבו מכתב הבקשה יתקבל במזכירות המכינה הקדם-אקדמית.

חישוב ציון הקורס:
30% מהציון יקבע על סמך הגשת המטלות והציונים בהם.
70% מהציון יקבע על סמך בחינת הגמר.
 • שכלול הציונים יעשה רק אם ציון הבחינה יהיה 70 לפחות וציון המטלות יכול לשפר את הציון הכללי.

נוהל בחינות ומטלות:
 1. תלמיד ייבחן בבחינות הגמר רק אם יגיש את כל המטלות הנדרשות.
 2. לקורס 2 מועדי בחינה מועד א' ומועד ב'.
 3. יכולים להיבחן בקורס רק תלמידים שמשתתפים בו. 
 4. ציון המעבר 70 אלא אם נקבע אחרת ע"י ועדת הקבלה
 


עלויות והרשמה:

התשלום עבור השתתפות במבחן הפטור או במכינת הרענון וההשלמה מתבצע במדור שכר לימוד: בניין 5, קומה ב‘, חדר 201, בימים א‘-ה‘ בשעות 16:00-10:00, טל‘ 03-5026574.
 • עלות קורס 1300 ₪.
 • תלמיד שלמד בשני קורסים במכינה יהיה זכאי ל 10% הנחה מעלות המכינה השנייה בתנאי ששתי המכינות נלמדו באותה שנת לימודים אקדמית.
 • בוגר המכינה הקדם אקדמית (בגרויות בלבד) יהיה זכאי להנחה של 30% מהמחיר המלא. עד שנה מסיום המכינה.(ימציא אישור ממנהל המכינה).
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס והשתתפות בבחינת הסיום).
 • השתתפות בבחינות היא רק לאחר תשלום שכר הלימוד המלא.