יסודות במדעי המחשב

 

מכינה ביסודות במדעי המחשב
 
 
כללי
 • מכינת הרענון וההשלמה "יסודות במדעי המחשב" באה על-מנת לאפשר הזדמנות נוספת למועמדים גילאי 30+ להתקבל ללימודים לתואר ראשון B.Sc במדעי המחשב ולתלמידים שחייבים לבצע קורס זה על פי הנחיות ועדת הקבלה של המכון. 
 • רשאים להצטרף לקורס ( על בסיס מקום פנוי) גם מועמדים שמתקבלים ללימודים לתואר ומעוניינים לרענן או לחזק את ידיעותיהם. מומלץ למועמדים ללא 5 יח"ל מחשב בבגרות להצטרף לקורס.
 • תכנית הלימודים ומבחני הגמר נקבעים ע"י הגורמים האקדמיים בפקולטה למדעים-המחלקה למדעי המחשב.
 
פרטים על היקף והפסקת הקורס:
 1. היקף הקורס 64 ש'.
 2. הפסקת הלימודים:
  א. תלמיד המודיע על הפסקת הלימודים טרם פתיחת הקורס יקבל כספו בחזרה.
  ב. במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס ישלם התלמיד 10% משכר הלימוד.
  ג. לימודים מעל שבועיים מחייבים תשלום שכר לימוד מלא.
  ד. מועד הפסקת הלימודים הוא המועד שבו מכתב הבקשה יתקבל במזכירות המכינה הקדם-אקדמית.

חישוב ציון הקורס:
30% מהציון יקבע על סמך הגשת המטלות והציונים בהם.
70% מהציון יקבע על סמך בחינת הגמר.
 • שכלול הציונים יעשה רק אם ציון הבחינה יהיה 70 לפחות וציון המטלות יכול לשפר את הציון הכללי.

נוהל בחינות ומטלות:
 1. תלמיד ייבחן בבחינות הגמר רק אם יגיש את כל המטלות הנדרשות.
 2. לקורס 2 מועדי בחינה מועד א' ומועד ב'.
 3. יכולים להיבחן בקורס רק תלמידים שמשתתפים בו. (אין ציוני פטור)
 4. ציון המעבר 70 אלא אם נקבע אחרת ע"י ועדת הקבלה
 

 


לפרטים נוספים:

חוברת הסבר כללית על מכינות במכון הטכנולוגי חולון.


עלויות והרשמה:
התשלום עבור השתתפות במבחן הפטור או במכינת הרענון וההשלמה מתבצע במדור שכר לימוד: בניין 5, קומה ב‘, חדר 201, בימים א‘-ה‘ בשעות 16:00-10:00, טל‘ 03-5026574 או 03-502-7773.
 • עלות קורס 1300 ₪.
 • ההרשמה ללימודי המכינה מתבצעת במרכז הרישום והייעוץ האקדמי ע"י תשלום בסך 400 ₪.
  תשלום זה מהווה מקדמה על חשבון עלות הקורס במכינה.
  רק את המקדמה למכינה ניתן לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי.
 • תלמיד, שילמד בשני קורסים, יהיה זכאי ל- 10% הנחה על הקורס השני. בתנאי ששני הקורסים מסתיימים בתוך שנה (365 יום).
 • בוגר המכינה הקדם – אקדמית יהיה זכאי להנחה של 30% מהמחיר המלא. עד שנה מסיום המכינה.(ימציא אישור ממנהל המכינה).
 • על קורס חוזר יקבל התלמיד 50% הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של 80% לפחות בקורס).
 • מועמד, שלא הסדיר את התשלום הראשון עד תחילת הקורס, אינו רשאי להשתתף בקורס. השיבוץ לקורסים יהיה באחריות המכינה הקדם-אקדמית.
 • מועמד נחשב כמשתתף בקורס רק אם שילם את דמי הרישום. השתתפות בבחינות היא רק עם תשלום שכר הלימוד המלא.