שאלות ותשובות

מועמד ללימודים הזכאי לתעודת בגרות, שאין לו בגרות במתמטיקה 4/5 יח"ל, יכול להשתתף בקורסים המתקיימים לפני תחילת הלימודים, במסגרת מכינת רענון והשלמה.

מועמד ללימודים בהנדסת חשמל או בניהול טכנולוגיה, שועדת הקבלה מחייבת אותו לעמוד בדרישות בפיזיקה, יכול להשתתף בקורסים המתקיימים לפני תחילת הלימודים במסגרת מכינות רענון והשלמה.

בקורסים אלה נלמד חומר הרלוונטי לקבלה ללימודים ב-HIT המכון הטכנולוגי חולון.

הצלחה בקורסים עפ"י קריטריונים הנקבעים ע"י ועדת הקבלה, מאפשרת קבלת התלמיד ללימודים האקדמיים.

קורסים אלה מתבצעים במכון באחריות המכינה הקדם אקדמית ומחייבים מימון שכר הלימוד ע"י התלמיד. ההכוונה והרישום לקורסים נעשים באמצעות מחלקת הרישום של המכון.

יש לבדוק תנאי קבלה לכל מחלקה באופן ספציפי.

פרטים ניתן לקבל במחלקת הרישום או במכינה הקדם אקדמית 03-5026794 ,03-5026707 או באתר המכון.

מוסדות אקדמאיים שונים מאפשרים למועמדים ללימודים שהם בעלי תעודת בגרות אך חסרי ידע בתחומים מסוימים, להשלים את הידע ולהתקבל ללימודים בכפוף להצלחה בקורס ההשלמה.

כך קורה למשל במכון הטכנולוגי חולון לתלמידים בעלי תעודת בגרות, שהינם חסרי ידע במתמטיקה ברמת 4/5 יח"ל או פיזיקה - לאלה מתאפשר ללמוד בקורסים מיוחדים של המכון ועם ההצלחה בהם ניתן להתקבל ללימודים במכון.

קורסים כאלה הינם פנימיים למוסד בו הם נלמדים ותלמיד המעוניין ללמוד ולהעביר ציונים למוסד אחר חייב לבדוק קודם לכן האם הציון אכן יתקבל. ציונים אלה אינם מהווים ציוני בגרות, אלא אישור לקבלת ידע בלבד.

כן.

תלמידים הנדרשים לעמוד בנתוני הקבלה יכולים להבחן בבחינת פטור בעלות של 150 ₪. הציון מועבר למחלקת הרישום.

תלמידים בגילאי 30+ מחויבים להשלים לימודים במכינת רענון והשלמה עפ"י החלטה של ועדת הקבלה (באופן אישי לכל תלמיד). מועמדים להנדסת חשמל ולניהול טכנולוגיה חייבים להשתתף במכינות רענון והשלמה במתמטיקה ופיזיקה. מועמדים למדעי המחשב חייבים להשתתף במכינת רענון והשלמה במתמטיקה וביסודות במדעי המחשב.