סגל

 

סגל
 
שרה בר מנהלתהמכינה הקדם-אקדמית
אילנה עזר גרוסמן רכזת תלמידים ויועצת חינוכית 03-5026751
סופי נווה רכזת תלמידים ויועצת לימודים 03-5026751
עירית קורצוויל רכזת אנגלית 03-5026713
שושנה אזולאי רכזת מתמטיקה 03-5026713
ד"ר ניסים דיין רכז פיזיקה 03-5026707
גב' רינת דניאלוב מזכירה 03-5026707
גב' רונית טאוב מזכירה 03-5026683
גב' גנית ענבי מזכירה 03-5026760