הרשמה ותנאי קבלה

הליך ההרשמה ותנאי הקבלה
 
כל מועמד מוזמן לפגישת היכרות אישית עם יועצת המכינה. במסגרת מפגש זה מקבל המועמד הסבר על מבנה הלימודים, על המקצועות הנלמדים במכינה ועל האפשרויות שלו ללמוד במכינה.

המועמד מקבל גם הנחיה לגבי האפשרויות לקבלת מימון שכ"ל ומלגת קיום. הוא מקבל טופסי רישום ורשימת המסמכים אותם עליו להגיש, לצורך הדיון בוועדת מלגות.

עם ההרשמה נקבע עבור המועמד מועד לבחינת מיון (מימ"ד). מבחן מימ"ד הוא מבחן ידע מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה. מטרת המבחן היא להתאים למועמדים למכינות הקדם-אקדמיות את המסלול המתאים ביותר עבורם, כדי שיוכלו לסיים בהצלחה את המכינה.

לאחר שהתקבלו תוצאות מבחן מימ"ד המועמד מוזמן לפגישת ייעוץ. בפגישה זו היועצת והמועמד קובעים במשותף את מסלול הלימודים של התלמיד. היועצת בונה עבורו תכנית לימודים אישית על סמך תוצאות המבחן ועל סמך ציוני הבגרות שלו. תכנית הלימודים ומערכת השעות השבועית מותאמת על פי יכולתו של התלמיד וצרכיו הלימודיים.
 
היכן להירשם?
 
הרשמה במשרדי מזכירות המכינה הקדם האקדמית, בניין 5, חדר 126.
טלפון: 03-5026683 או 03-5026707 או 03-5026760. דוא"ל: Mechina@hit.ac.il