מסלולי הלימוד

מועדי פתיחת הלימודים במכינה
 
סמסטר א' מתחיל בחודש ספטמבר ונמשך עד בחינות הבגרות במועד חורף (ינואר).
סמסטר ב' מתחיל בחודש פברואר ונמשך עד בחינות הבגרות במועד קיץ ( יוני).
הקורסים השנתיים נמשכים מספטמבר עד יוני.
ההרשמה כחודשיים לפני פתיחת כל מועד.
 
מסלולי הלימוד במכינה
 
השיבוץ למסלולים נקבע על פי היקף יחידות הלימוד בתעודת הבגרות שבידי המועמד ועל פי תוצאות מבחן מימ"ד.
תכנית הלימודים ומערכת השעות נקבעות לפי המקצועות שכל תלמיד צריך או רוצה ללמוד בהתאם ליכולתו האישית.

1. מסלול חד-שלבי:
 • מיועד לתלמידים הלומדים עד 14 יחידות לימוד.
 • משך הלימודים הוא שני סמסטרים (שנת לימודים אקדמית) לכל היותר.
 
2. מסלול חד-שלבי ארוך:
 • מיועד לתלמידים בוגרי 10 שנות לימוד ומעלה, הלומדים 17-15 יחידות לימוד.
 • משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים לכל היותר.
 
3. מסלול דו-שלבי:
 • מיועד לתלמידים בוגרי 10 שנות לימוד ומעלה הלומדים 18 יחידות לימוד ומעלה.
 • משך הלימודים הואשלושה-ארבעה סמסטרים.
 
    רק תלמידים הלומדים באחד מן המסלולים הנ"ל יכולים לקבל מלגת קיום (לפי קריטריונים).
    היקף הלימודים במסלולים הנ"ל מחייב 22 ש"ש לפחות.
 
4. מסלול מדורג:
 • מיועד לתלמידים המעוניינים לשפר או להשלים את תעודת הבגרות בהדרגה, בקצב של עד 10 יחידות לימוד בשנת לימודים אחת, ו/או לתלמידים המעוניינים להשלים מקצועות בודדים או לשפרם.
 • תלמידים יכולים ללמוד בהיקף של 21 שעות שבועיות לכל היותר.
 • תקופת הלימודים: שישה סמסטרים לכל היותר.
 • המסלול מתאים במיוחד לאנשים עובדים ולחיילים בשירות קבע.
 • ניתן לקבל מלגת שכר-לימוד (על-פי קריטריונים) או להשתמש בדמי הפיקדון לתשלום שכר הלימוד.