חדשות ואירועים

מפגש מצגות פרויקטי גמר בניהול טכנולוגיה7.6.2015 | 9:00-20:30 | בניין 8, בחדר 111 ובניין 2 כיתות 104 ו-201.


הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך להשתתף
במפגש מצגות פרויקטי גמר לתואר ראשון .B.Sc בניהול טכנולוגיה.

בשנת תשע”ה הכינו 88 סטודנטים בשנת הלימודים הרביעית לתוכנית B.Sc. בניהול טכנולוגיה, 44 פרויקטי גמר.

פרויקטי הגמר יוצגו על ידי הסטודנטים בנוכחות, בשיפוט ובהערכת חברי סגל אקדמי, בשמונה מושבים שונים, בשעות הבוקר ואחר הצהריים מוצעים במקביל שלושה מושבים ובצהריים מוצעים במקביל שני מושבים. 
 
במסגרת המפגש תיערך תצוגת פוסטרים של פרויקטי הגמר.

בהפסקה בין מושבי מצגות, בשעה 12:30 ייערך מפגש באווירה נינוחה וחופשית של אנשי תעשייה, חברי סגל אקדמי וסטודנטים בחסות נשיא המכון, פרופ‘ אדוארד יעקובוב. במסגרת המפגש יינתן הסבר של סטודנטים לפרויקט שלהם, ליד הפוסטר שהכינו ויוגש כיבוד קל.

לקראת המפגש יתפרסם תיאור תמציתי של כל פרויקט באתר המכון וביום המפגש בלובי הכניסה של בניין 8.
אנו משוכנעים שכל אחד ימצא משהו הקרוב לליבו המקצועי במפגש.
בברכה
פרופ‘ אריק שדה, דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה
ד"ר איל בריל, ראש התוכנית לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה
  
לפרטים נוספים
03-5026744 |   ilanab@hit.ac.il