חדשות ואירועים

מפגש מצגות פרויקטי גמר בניהול טכנולוגיה

 

יום ראשון | 5.6.2016 | בניין 8 בכיתות 308,109 ו-111 בניין 2 ,כיתה 104