חדשות ואירועים

הכנס השנתי בנושא: מצוינות ניהולית ותפעולית בעולם טכנולוגי עתיר ידע וחדשנות

 

יום רביעי | 18.05.16 | בין השעות 14:00 - 19:15 | בניין 6, אודיטוריום

 
 
 
הרצאות מהכנס: