חדשות ואירועים

שימוש בתנועה בראונית לזיהוי חריגים בתהליכים מותני זמן

  
סמינר מטעם הפקולטוה לניהול טכנולוגיה

שימוש בתנועה בראונית לזיהוי חריגים בתהליכים מותני זמן

מרצה: ד"ר איל בריל


11.1.2015 | 14:00 | בניין 2, חדר 10
5

 

תקציר
זיהוי חריגים משמש בתחומים רבים ככלי להפעלת מדיניות. כך למשל בזיהוי חריגים בתנועות אשראי (זיופים), זיהוי לקוחות שעומדים לנטוש או זיהוי תקלות בציוד. הסמינר יציג אלגוריתם של שימוש בתנועה בראונית לזיהוי חריגים בתהליכים מותני זמן. תוצג התאוריה ומספר יישומים בתחומים שונים.