חדשות ואירועים

סמינר מדידת יעילות והערכת ביצועים בגישת מעטפת הנתונים DEA

  
המחלקה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסדנא בנושא:

סמינר מדידת יעילות והערכת ביצועים בגישת מעטפת הנתונים Data Envelopment Analysis


יום ראשון | 22.11.2015 | שעה 14:00 | בניין 2, חדר 105

מרצה: פרופ' אריק שדה, דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה.תקציר:
במסגרת סדרת סדנאות על מתודולוגיות מחקר בניהול טכנולוגיה, תינתן הרצאה על גישת מעטפת הנתונים DEA Data Envelopment Analysis. תוצג המתודולוגיה להערכת יעילות של יחידה בהשוואה ליחידות אחרות עם מטרות זהות, המשמות במשאבים דומים והמפיקות תוצרים דומים. גישת ה-DEA מבוססת על עקרונות של תכנון מתמטי מתחום חקר ביצועים.

בהרצאה יוצגו העקרונות של הגישה, הנחות הבסיסיות, שימושים אפשריים ודוגמאות מתוך עבודות מחקר ופרסומים. בהתאם לעניין הנוכחים תוצג הדגמה של שימוש בתוכנה רלוונטית.
הגישה מתמודדת עם מקרים בהם פונקציית המטרה אינה בהכרח רווח כספי אלא מספר מטרות הניתנות לכימות.
דוגמאות: מדידת יעילות של רשויות מקומיות, מדידת יעילות בפיתוח פרויקטי מו"פ ביטחוניים, מדידמת יעילות בייצור, בענפי שירותים וכדומה.