חדשות ואירועים

חשיבה מערכתית במציאות מורכבת, עתירת ממדים ורב תחומית