חדשות ואירועים

עבודת גמר בפקולטה לניהול טכנולוגיה מראה כיצד ניתן להשתמש בנתוני ביוריתמוס לקבלת החלטות

 
בשנים האחרונות קיימת עלייה באיסוף נתונים וניתוחם במגוון רחב של תחומים, אחד מהם הוא תחום הספורט. האיסוף נעשה זמין עד רמת זמן אמת ובמקביל קיימת התפתחות של כלי למידה סטטיסטים ותיאוריים להסקת מסקנות.
 
לדוגמה, במשחקי כדורסל ניתן לראות הבדלים משמעותיים בין יכולות המשחק של השחקנים בין משחק למשחק, מה שמשפיע, כמובן על תוצאות המשחק.
 
מור יפה, סטודנט לתואר שני בפקולטה לניהול טכנולוגיה ב- HIT מציע בעבודת הגמר שלו מודל למציאת דפוסים המסבירים את התנודתיות בין התוצאות של שחקני כדורסל בין משחק אחד.
מטרת הפרויקט שנערך בהנחיית ד"ר איל בריל, הייתה איתור דפוסים אלו וחיזוי תוצאות בשלב מוקדם אשר יקל בקבלת החלטות מכריעות בזמן אמת ויאפשר תגובות הכנה מותאמות יותר למצב. קבלת החלטות מסוג זה יכולות להקנות אף יתרון תחרותי.
 

תצלום מסך מאפליקציית "Bioritmus“: עקומה כחולה- מדד שכלי, עקומה ירוקה- מדד רגשי, עקומה אדומה- מדד פיזי
 
המודל מבוסס על עקרון הביוריתמוס (ביו – חיים, ריתמוס - קצב). עיקרון זה מדגים כיצד היכולות שלנו מושפעות מממדים פיזיים, רגשיים ושכליים. כל הממדים מתבטאים בצורה מחזורית סינוסואידלית. ה"קצב" נמדד ברמה יומית ומחושב בין יום מסוים ויום הולדתו של מי שנמדד.
 
איור מס 1 מדגים את התנודתיות של מדדי הביוריתמוס במחזוריות של חודש בקרוב.
בעבודה הזו תחום הספורט שנבדק הינו כדורסל. בוצע איסוף נתונים מהאתר הרשמי של ליגת ה-NBA. מטרת המודל היתה לחזות את השינויים של שחקני מפתח במספר הנקודות שיקלעו במשחק נתון. זאת על בסיס מספר הנקודות שקלעו בתקופה האחרונה, אופי המשחק (בית, חוץ) ומשתנים נוספים.
 
המודל הראה כי למשתנים הביוריתמיים יש מרכיב חשוב בחיזוי התנודתיות במספר הנקודות שקלע כל שחקן בין משחק למשחק.
 
כך למשל ניתן היה לראות כי קיים מתאם שלילי בין מצב אמוציונלי ליכולת משחק. כלומר, ברוב המקרים שבהם נצפה המשתנה E - אמוציונאלי (רגשי) בערך נמוך תוצאת השחקן היתה טובה יותר. עקרון הביוריתמוס המוצג הפרויקט מתמקד בשלושת המחזורים העיקריים פיזי, שכלי ורגשי. קיימים מחזורים נוספים כגון אינטואיציה, תשוקה, חוכמה וכ"ו. ייתכנו תחומים שבהן מחזורים אלו יקנו מידע הכרחי לצרכי חיזוי.
 
היישום של עקרון זה יכול לסייע בשיפור מערך חיינו, במספר פרמטרים:
  • במצב של רמה שכלית גבוהה -מומלץ לערוך מאמצים שכליים, כגון: בחינות.
  • במצב של רמה רגשית גבוהה- ניתן להתבטא בצורה יצירתית יותר.
  • במצב של רמה פיזית גבוהה- ניתן לבצע פעילויות ספורט טוב יותר.
 
המתודולוגיה והתהליך המתואר בפרויקט יכולים להתאים לתחומים נוספים. ניתן להשתמש במודל ככלי משלים בארגונים, במחלקות הניהול השונות והן עבור העובד הפשוט שעליו לבצע תחזיות שונות. כהמשך למחקר זה, מומלץ להשתמש בבסיס נתונים נגיש ולשלב בו משתנים ביוריתמים. יש לבצע התאמה לתחומי עניין נוספים ולא רק עבור תחום הספורט.
 
המחקר הוא נקודת פתיחה למחקרים נוספים שיתבססו על עקרון הביוריתמוס.