חדשות ואירועים

חיזוי ייצור ותקלות במערכות פוטו ולטאיות

הפקולטה לניהול טכנולוגיה שמחה להזמין לסמינר:
 
חיזוי ייצור ותקלות במערכות פוטו ולטאיות
 
מרצה: ד"ר איל בריל


יום ראשון, כ"א בכסלו תשע"ד 24.11.2013, בשעה 14:00, בניין 2, חדר 105

 
סמינר ניהול טכנולוגיה חיזוי ייצור ותקלות במערכות פוטו ולטאיות

תקציר

יצור חשמל בטכנולוגיה סולרית מבוסס תאים פוטו וולטאיים, מהווה מרכיב עולה בסל היצע האנרגיה של מדינות רבות.
במדינות אילו, מתהווה דרישה של מפעילי רשת החשמל, לקבל מיצרנים פרטים חיזוי יצור בפרק זמן של 24 מראש. זאת על מנת לתכנן את האיזון בין היצע וביקוש ברשת החשמל.
במקביל החלו להופיע הסכמים בין יצרנים למפעילי רשת החשמל המבוססים על קנס/פרס במקרה של חיזוי מדויק או שגוי.
הסמינר יציג פרויקט שעוסק בתחום. יוצגו היבטים של טכנולוגיית החיזוי, אתגרים ואופן פתרון הבעיות.