חדשות ואירועים

הפעלת סטודנטים באמצעות טכנולוגיות ניידות בשיעור

   
הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסמינר בנושא:

הפעלת סטודנטים באמצעות טכנולוגיות ניידות בשיעור- השלכות על התהליך הלימודי ועל שביעות רצון הסטודנטים
  
מרצה: ד"ר יאיר צדוק

 23.11.2014 | בשעה 14:00| בניין 2, חדר 105


 
תקציר
בשנים האחרונות סטודנטים רבים מגיעים לשיעורים עם אמצעים אישיים ניידים (מחשבים ניידים, טאבלטים ו/או טלפונים סלולריים חכמים) ועושים בהם שימוש במהלך השיעור. חלק מן השימוש הוא שימוש תומך למידה, הכולל תיעוד מהלך השיעור, צילומי לוח,  פניה לאתרים תומכי למידה, וחלק מן השימוש הוא שימוש שאינו קשור לשיעור, כמו מענה למיילים, שליחת  מסרים מיידים,  גלישה באתרים שאינם קשורים לשיעור וכד'.

לכאורה, ניתן היה להסיק ממצב זה שיש למנוע מן הסטודנטים להשתמש באמצעים אלו במהלך השיעור, שכן הם פוגעים בעצמם ובעמיתיהם, אולם אפשרות זו אינה מתקבלת על הדעת ממספר טעמים.  סיבה אחת היא שהשימוש במכשירים אישיים ניידים הופך לחלק בלתי נפרד מן ההרגלים היומיומיים ואפשרות האכיפה של מניעת שימוש באמצעים אלו בכיתה היא כמעט  בלתי אפשרית.

מצב זה דורש מן הסטודנטים והמרצים הערכות חדשה שמטרתה צמצום הנזק הנגרם ע"י מוסחות הדעת והגברת התועלת שבשימוש באמצעים הניידים לצרכים תומכי למידה.
במהלך הסמינר אציג מאמר המתאר ניסיון לרתום את הטכנולוגיות הניידות שברשות הסטודנטים לצרכים תומכי למידה במהלך השיעור,  ולבחון את האפקטיביות של  קיום פעילות תומכת הלמידה ותרומתה לצמצום הפעילות מסיחת הדעת במהלך השיעור.