חדשות ואירועים

משבר המים - הגדלת יעילות השימוש במים בחקלאות בישראל