חדשות ואירועים

מודל החלטה דינמי לקבלת כלייה מן המת

   
הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסמינר בנושא:

מודל החלטה דינמי לקבלת כלייה מן המת – בהתאם לפונקציית הכשל והתפלגות החיים של המועמד להשתלה

פרופ' ישראל דויד
המחלקה להנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב


18.1.2015 | בשעה 14:00 | בניין 2, חדר 105תקציר
השתלת כלייה חיה מהווה את הפיתרון הטוב ביותר למצב של אי-ספיקת כליות סופית. ידועה בעיית הפער החמור בין ביקוש להיצע במערכת ההשתלות המנוהלת ע"י מקבל ההחלטות הציבורי. דווקא על רקע זה חשוב לגבש מדיניות הקצאה אופטימלית. למעשה, עומדת בעיית החלטה גם בפני "המועמד הבודד" (לצורך המחשה – זה שב"ראש התור"), שכן מגיעים אליו היצעים בדרגות התאמה שונות, כתהליך בזמן (מעין בעיית מזכירה). עם חלוף הזמן חלה הרעה במצבו ועליו להיות פחות בררן.

במאמר זה אנו מסתכלים על הבעייה אכן מנקודת מבטו של המועמד הבודד, שהיא כמובן קלה יותר לפיתרון אנליטי מבעיית ההקצאה והעיתוי הכללית. אנו אף מציעים בהתאם כלי תומך החלטה מבוסס אקסל. מנקודת הראות של מקבל ההחלטות הציבורי כלי זה הוא בעל חשיבות כ"אבן לגו" בבניין מדיניות אופטימלית-יוריסטית לניהול תור ההשתלות המלא, וכמו כן ככלי מחקרי לבדיקות רגישות שונות: לעוצמת תהליך התרומה, לגנטיקה של האוכלוסיות המעורבות ועוד. במקביל, התפתחה בשנים האחרונות פרקטיקה רפואית של "Patient Choice", לפיה החולה נוטל חלק פעיל בהחלטות הנוגעות לו (ולפעמים שוכר לשם כך מומחה חיצוני). הכלי הנוכחי תומך בקבלת החלטות מושכלת שכזו, מבוססת נתוני אמת ומודל אנליטי הסתברותי.

בהרצאת הסמינר נציג את הגורמים הפיסיולוגיים והסטטיסטיים הרלבנטים להצלחת השתלה, ואת מודל ההחלטה המתמטי הבסיסי, מבוסס תיכנון דינמי. נסקור את מקורות הנתונים ששימשו אותנו בדוגמאות ואשר מגולמים בחוברת העבודה של האקסל, וכמובן את הפעלת גיליון האקסל עצמו (המימשק). מרכיב חדשני מן המאמר האחרון בנושא (תזת המ.א. של אחד המחברים),  עוסק במידול ההסתברותי הדינמי של הדטריורציה של החולה (תחת דיאליזה),  באמצעות משפחת התפלגויות החיים גאמה. משפחה זו מאופיינת בשני פרמטרים, דבר המאפשר גמישות בהתאמתה לנתונים סטטיסטיים לפי מאפיינים שונים ואוכלוסיות.

מבוסס על המאמרים:

M. Bendersky and I. David, "The Full-Information Best-Choice Problem with Uniform or Gamma Horizons", submitted to Optimization.
M. Bendersky and I. David, "Deciding Kidney-Offer Admissibility Dependent on Patients' Lifetime Failure Rate", submitted to The European Journal of Operations Research.