חדשות ואירועים

פרופ' מוטי פרנק הוא יו"ר הכנס הבינלאומי להנדסת מערכות