חדשות ואירועים

ניהול פרוייקטים והנדסת מערכות ביחד ולחוד

14.3.12, 16:00
אודיטריום בניין 6