חדשות ואירועים

הנדסת מערכות - חשיבה מערכתית וכלי להערכת יכולת חשיבה מערכתית הנדסית