איכות, בטיחות ואמינות

 
תחום בחירה איכות, בטיחות ואמינות
(Quality, Safety & Reliability)

תחום איכות, בטיחות ואמינות (א.ב.א) נהנה בשנים האחרונות מצמיחה מואצת ולא במקרה: קיומה של מערכת ניהול איכות מהווה תנאי סף עבור כל ארגון לכניסה לשוק הגלובלי ולשיתוף פעולה עם גורמים ממשלתיים ועם ארגונים גדולים בשוק המקומי.

במהלך הלימודים, הסטודנטים יוכשרו בהתמחות זו לתפקיד ניהולי בתחום איכות, בטיחות ואמינות וירכשו ידע מקיף בכל פעילות אבטחת האיכות (קדם תיכון, פיתוח, ייצור ותחזוקה), תוך שימוש בכלים עדכניים בתחומי הניהול, ההנדסה והשיטות הכמותיות.

בוגרי התוכנית יוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות ההסמכה לתעודת Certified Quality Engineer מטעם האיגוד הישראלי לאיכות ומטעם האיגוד האמריקאי לאיכות.

בין נושאי הלימוד:
  • אבטחת איכות סטטיסטית
  • מודלים חישוביים בהנדסת איכות
  • מערך איכות
  • ניהול בטיחות וניתוח סיכונים
  • הנדסת אמינות, זמינות ותחזוקתיות
  • מטרולוגיה ומדידות איכות, בטיחות ואמינות

 

לתחום בחירה זה מתקבלים סטודנטים העוסקים ומתעניינים בתחום איכות, בטיחות ואמינות. הקבלה מותנית באישור ראש תחום הבחירה.