הנדסת מערכות

 
תחום בחירה בהנדסת מערכות
(Systems Engineering)

חברות הטכנולוגיה בישראל עוסקות בפרויקטים מערכתיים רבים היוצרים ביקוש רב למהנדסי מערכות מומחים: אנשים בעלי ראייה מערכתית טובה וכישורי ניהול גבוהים, המסוגלים להבין את יחסי הגומלין בין רכיבי המערכת וכיצד הם משרתים את הפרויקט כולו.

מהנדסי מערכות משולבים בפרויקטים הנדסיים רחבי היקף, והשפעתם מורגשת היטב בכל אחד משלבי הפרויקט:
 
במישור הניהולי
 • בחינה והבנה של הצרכים הטכניים, העסקיים ו/או המבצעיים של הלקוח.
 • ניתוח הדרישות ואופן השתלבות הפרויקט באסטרטגיה הארגונית.
 • יצירת תהליך פיתוח מובנה משלב הרעיון, דרך הייצור ועד השימוש השוטף במערכת.
 
במישור ההנדסי
 • הגדרה מוקדמת ומדויקת של צרכי הלקוחות והמשתמשים
 • אפיון היכולות הנדרשות מן המערכת
 • תיעוד הדרישות
 • תכן-על ותכן מפורט של המערכת
 • היתוך הפתרונות הטכנולוגיים למערכת שלמה
 • אימות עמידת המערכת בדרישות, תיקופה והתאמתה לצורכי הלקוח
 • תמיכה בתפעול השוטף, בתחזוקה, וביצוע שינויים ושדרוגים
 
בין נושאי הלימוד
 • ניהול, תכנון ובקרת פרויקטים מערכתיים
 • תכן הנדסי, ניתוח פונקציונלי וארכיטקטורה של מערכות הנדסת תוכנה למהנדסי מערכות.
 • הגדרת דרישות וניתוח מערכות עתירות טכנולוגיה
 • מודלים כמותיים לפתרון בעיות מורכבות, חקר ביצועים וסימולציה
 • בדיקות של מערכות, אימותן ותיקופן
 • אסטרטגיות פיתוח של מערכות ושל מודלים לתיאור חיי מוצרים ומערכות
 • ניתוח אמינות, תחזוקתיות, בדיקות וזמינות של מערכות טכנולוגיות
 • כלכלה, עלויות ומימון למהנדסי מערכות
 • ההיבט האנושי בהנדסת מערכות
 • תכנון וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות
 
 
לתחום בחירה זה, מתקבלים סטודנטים אשר עבדו בתעשייה שלוש שנים לפחות, בתפקידים הקשורים להנדסת מערכות. הקבלה מותנית באישור ראש תחום הבחירה.