ועדות התוכנית

 

ועדת תואר שני


הפקולטה לניהול טכנולוגיה מקיימת קשר צמוד עם התעשייה ומעדכנת את תכנית הלימודים, על פי הצרכים המתעוררים בשוק. בהתחשב בעובדה זו דאגה הפקולטה להקים ועדות ייחודיות שמטרתן מעקב אחר תכני הלימודים, בדיקת עבודות הגמר, בחינת תוספות לקורסים ולתכנית הלימודים ועדות הוראה שונות. ראשי הועדות מדווחים למועצת הפקולטה על דיוניהם וההחלטות שהתקבלו בועדה.

 

 


חברי ועדת התואר השני מנהלים את פעילות התוכנית באופן שוטף. הועדה הכוללת גם מרצים נוספים המלמדים בתוכנית, עוקבת אחר התקדמות התכנית ותכנית ההשלמות, ומייעצת לראש התכנית לגבי תכנון הלימודים ופתרון בעיות המתעוררות לאורך הלימודים. הועדה בודקת את רמת עבודות הגמר, ממנה צוות בודקים לכל עבודת גמר וממליצה לדיקן על הענקת התארים לבוגרי התכנית.
 
ראש הועדה וראש התכניתד"ר גילה אלברט

חברי הועדה:, פרופ' עמוס נוטע, ד"ר מיכאל וינוקור , ד"ר גיל גרינשטיין
רכזת הועדה: גב' אתי חכים

________________________________________________________
 
ועדת קבלה
 
ועדת הקבלה בוחנת כל מועמד וכישוריו ובהתאם מחליטה על תנאי קבלתו.
 
יושב ראש הועדה:  ד"ר גילה אלברט