קורסי החובה

  
תחום
שם הקורס
ה
ת
נ"ז
תשתית
שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיה
3   3
ניהול
משחקי ע סקים
3
 
3
שיטות  ניהול מתקדמות
3
 
3
אסטרטגיה עסקית בינלאומית(*)
3
 
3
ניהול מערכות טכנולוגיות
שיווק  טכנולוגיות עיליות
3
 
3
הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה
או 
מתודולוגיות לפיתוח ויישום מערכות מידע
3
 
3
כלכלה ומימון
שווקי  הון, גיוס הון וניהול סיכונים
3
 
3
מחקר
שיטות  מחקר לניהול
2
2
3
סה"כ
 
23
2
24
 
 
(*) קורס זה איננו חובה לבוחרים במסלול התמחות בניהול טכנולוגיות מידע.
 
הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה הינו חובה לבוחרים בתחום בחירה בהנדסת מערכות ובאיכות,
בטיחות ואמינות. מתודולוגיות לפיתוח ויישום מערכות מידע הינו חובה לבוחרים במסלול התמחות
ניהול טכנולוגיות מידע.
במסלול הרב תחומי בניהול טכנולוגיה חובה לבחור באחד משניהם.
 
המכון שומר על הזכות לשנות את תכנית הלימודים ואת היצע קורסי החובה והבחירה
 
מקרא:
ה = שעות הרצאה  |  ת = שעות תרגול  |  נ"ז = נקודת זכות