תקצירים

אסטרטגיית מחזוריות חיי מוצר

פרופ' אריק שדה, דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HIT
 
מושב ד' -  אסטרטגיות בניהול חברות טכנולוגיות
יו"ר המושב - מר אהרן רטנר, הפקולטה לניהול טכנולוגיה, HITארגוניים טכנולוגיים המתכננים את פעולותיהם לאופק תכנוני ארוך טווח מתייחסים למדיניות חיי מוצר. הם מחליטים להחליף מוצר קיים במוצר חדש, ובהתאם לפתוח במחקר ופיתוח של המוצר החדש ולהביא להשקת המוצר החדש בהתאם למדיניות זו. החלטות אלו מתקבלות גם כאשר מדובר במוצר מצליח שהארגון רואה תועלת רבה בהמשך ייצורו ושיווקו.

בהרצאה זו נבחן את השיקולים הכלכליים העומדים בבסיס כללי הניהול לפיהם מחליט הארגון מתי לחדול מוצר נתון ולהתחיל במוצר שלאחריו. ארגון רואה לנגד עינו את ההקשרים שבין הטכנולוגיה בה הוא פועל, ואת המוטיבציה של צרכני מוצריו לשינויים וחידושים. צרכני סמארטפון, לדוגמא, יבקשו מוצר חדש וגם יהיו מסוגלים לאמצו בתכיפות רבה יותר מאשר צרכני מכונית נוסעים. 

המודל המוצע מבוסס על ההנחה שארגונים הבוחנים מדיניות לטווח ארוך מבקשים להשיא את התמורה השנתית הממוצעת מפעילותם על פני שנים רבות. זאת מלהבדיל מהתפישה הקלאסית המבוססת על מיקסום ערך נוכחי נקי של פרויקטים.