מידע בנוגע לזכויות יוצרים ושימוש הוגן במאגרי המידע

השימוש במאגרי מידע מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספריות, מלמ"ד (המרכז לשירותי מידע דיגיטאליים) והמוציאים לאור.
 
הגישה למאגרי מידע שברשות המכון והשימוש בהם מותרים לחברי הסגל האקדמי והסטודנטים הפעילים של מכון טכנולוגי חולון בלבד.
 
השימוש הינו אישי בלבד, לצרכי מחקר ולימוד ולא לשימוש מסחרי. הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר, שאינו משתייך לקהילת המכון, אסורה בהחלט.
 
הורדת גיליון של כתב עת בשלמותו והורדת חלקים של מאגרי מידע בכמויות מסחריות אסורות ומהוות עבירה על דיני זכויות יוצרים.
 
שימוש לרעה יביא לשלילת הגישה למאגרי מידע שברשות המכון ולקנסות.
 
מגבלות נוספות שקבעו המוציאים לאור וספקי מאגרי מידע המחייבות את כלל המשתמשים, ניתנות לצפייה כאן.