חדשות ואירועים

אנו מחפשים צילומים המנציחים רגעים מן המציאות הישראלית האופייניים לתרבות ולהתנהגות המוכרים בעולם כ"חוצפה ישראלית"