פברואר 2020

 

הספרייה מציעה לקוראיה מידי חודש רשימת ספרים וכתבי-עת חדשים שנוספו לאוספיה כל רשומה מכילה:
מס' מיון, מחבר, כותר, מוציא לאור, שנת הוצאה , נושאים, מס' מערכת תוכן עיניינים ותקציר.
כדי לראות מצב ההשאלות יש ללחוץ על כותר.

 

 

‪303.022 שקד ‬

 שקדי, אשר 

המשמעות מאחורי המילים : מתודולוגיות במחקר איכותני - הלכה למעשה / מהדורה שנייה

 [תל-אביב] : רמות/ אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ד 2014 ‬

 ‬

Abstract  

‫ בשנת 2003 התפרסם לראשונה ספרו של אשר שקדי "מילים המנסות לגעת", ומיד תפס את מקומו הבולט על מדף הספרים של חוקרים איכותניים ושל תלמידי מחקר. הספר הפך ל"ספר הקורס" ברבים מהקורסים במוסדות אקדמיים ואף אומץ כספר מנחה בקורס מחקרי באוניברסיטה הפתוחה. עקב הביקוש הרב, מדי שנה יוצאת הדפסה חדשה של הספר. הצלחת הספר והעניין הרב שהוא עורר הניעו את בית ההוצאה לעודד את אשר שקדי לכתוב ספר המשך, שיעסוק בסוגיות שלא מצאו את מקומם בספר הראשון. ספר זה, "המשמעות מאחורי המילים", אינו בא להחליף את הספר הראשון אלא להשלים אותו. כל אחד משני הספרים עומד בפני עצמו, אך שניהם ביחד נותנים תמונה שלמה ומקיפה. סוגיות אחדות מטופלות רק בספר הראשון וסוגיות אחרות מטופלות רק בספר השני. ניתן לראות בשני הספרים שני כרכים של סדרה אחת. ‬

 ‫ הספר הנוכחי הוא הספר העברי המקיף ביותר בתחום המחקר האיכותני, ומציג את מרחב המתודולוגיות האפשריות במחקר האיכותני. מטרת הספר היא להוות כלי של עיון והדרכה שבאמצעותו יוכלו החוקרים ותלמידי המחקר למצוא את דרכם במתודולוגיה האיכותנית המתאימה להם ומועדפת על-ידיהם. הספר מבהיר את עקרונות המחקר האיכותני, ומציג שש מתודולוגיות-על המקיפות את רוב המתודולוגיות, הגישות, הסוגות והמתודות של המחקר האיכותני ואת דרכי השילוב ביניהן. לספר שלושה חלקים. בחלק הראשון מוצגים בהרחבה המאפיינים המייחדים את המחקר האיכותני, בפרקי החלק השני מוצגות מתודולוגיות-העל האיכותניות, ובחלק השלישי מוצגים באופן מפורט תהליכי הניתוח של המחקר האיכותני, תוך התאמתם למתודולוגיות השונות ‬

Subject

 Qualitative research

 Qualitative research -- Israel.

 Social sciences -- Research -- Methodology.

 Education -- Research

43355

 

 

323.1 AND

 Anderson, Benedict (Benedict Richard O’Gorman), 1936-2015 

 Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism

London : Verso, [2016]

 Contents

 Introduction -- Cultural roots -- The origins of National consciousness -- Creole pioneers -- Old languages, new models -- Official nationalism and imperialism -- The last wave -- Patriotism and racism -- The angel of history -- Census, map, museum -- Memory and forgetting -- Travel and traffic: on the geo-biography of Imagined communities

Abstract

 The full magnitude of Benedict Anderson’s intellectual achievement is still being appreciated and debated. Imagined Communities remains the most influential book on the origins of nationalism, filling the vacuum that previously existed in the traditions of Western thought. Cited more often than any other single English-language work in the human sciences, it is read around the world in more than thirty translations. Written with exemplary clarity, this illuminating study traces the emergence of community as an idea to South America, rather than to nineteenth-century Europe. Later, this sense of belonging was formed and reformulated at every level, from high politics to popular culture, through print, literature, maps and museums. Following the rise and conflict of nations and the decline of empires, Anderson draws on examples from South East Asia, Latin America and Europe’s recent past to show how nationalism shaped the modern world.

Subject

 Nationalism

 Nationalism -- History.

 Politics and government

 Political science

43419

 

 

‫ ‪378.1(569.4) יוב ‬

‫ יובל למכון : 50 שנה למחזור א’ מגמת הנדסת חשמל ואלקטרוניקה 1969-1973

חולון : מכון טכנולוגי חולון H.I.T, [2000] ‬

Subject

 Universities and colleges -- Israel

43490

 

 

519.157.2 KOR

Bernhard Korte, Jens Vygen.

Combinatorial optimization : theory and algorithms / Sixth edition

Berlin : Springer, [2018].

Abstract

 This comprehensive textbook on combinatorial optimization places special emphasis on theoretical results and algorithms with provably good performance, in contrast to heuristics. It is based on numerous courses on combinatorial optimization and specialized topics, mostly at graduate level. This book reviews the fundamentals, covers the classical topics (paths, flows, matching, matroids, NP-completeness, approximation algorithms) in detail, and proceeds to advanced and recent topics, some of which have not appeared in a textbook before. Throughout, it contains complete but concise proofs, and also provides numerous exercises and references. This sixth edition has again been updated, revised, and significantly extended. Among other additions, there are new sections on shallow-light trees, submodular function maximization, smoothed analysis of the knapsack problem, the (ln 4+ɛ)-approximation for Steiner trees, and the VPN theorem. Thus, this book continues to represent the state of the art of combinatorial optimization.

Subject

 Combinatorial optimization

 Algorithms

43405

 

 

519.17 EVA

James R. Evans, Edward Minieka

 Optimization algorithms for networks and graphs / Second edition, revised and expand

Boca Raton, Florida : CRC Press/Taylor & Francis Group, [1992]

 Subject

 Graph theory

 Network analysis (Planning)

 Algorithms

43400

 

 

519.178 ERC

Erciyes, K. 

Distributed graph algorithms for computer networks

London : Springer, [2013]

Contents  

Introduction -- Part I: Fundamental Algorithms -- Graphs -- The Computational Model -- Spanning Tree Construction -- Graph Traversals -- Minimal Spanning Trees -- Routing -- Self-Stabilization -- Part II: Graph Theoretical Algorithms -- Vertex Coloring -- Maximal Independent Sets -- Dominating Sets -- Matching -- Vertex Cover -- Part III: Ad Hoc Wireless Networks -- Introduction -- Topology Control -- Ad Hoc Routing -- Sensor Network Applications -- ASSIST: A Simulator to Develop Distributed Algorithms -- Pseudocode Conventions -- ASSIST Code -- Applications Using ASSIST.

Abstract

 Graph theory is an invaluable tool for the designer of algorithms for distributed systems. This hands-on textbook/reference presents a comprehensive review of key distributed graph algorithms for computer network applications, with a particular emphasis on practical implementation. Each chapter opens with a concise introduction to a specific problem, supporting the theory with numerous examples, before providing a list of relevant algorithms. These algorithms are described in detail from conceptual basis to pseudocode, complete with graph templates for the stepwise implementation of the algorithm, followed by its analysis.

 The chapters then conclude with summarizing notes and programming exercises. Topics and features: Introduces a range of fundamental graph algorithms, covering spanning trees, graph traversal algorithms, routing algorithms, and self-stabilization Reviews graph-theoretical distributed approximation algorithms with applications in ad hoc wireless networks Describes in detail the implementation of each algorithm, with extensive use of supporting examples, and discusses their concrete network applications Examines key graph-theoretical algorithm concepts, such as dominating sets, and parameters for mobility and energy levels of nodes in wireless ad hoc networks, and provides a contemporary survey of each topic Presents a simple simulator, developed to run distributed algorithms Provides practical exercises at the end of each chapter This classroom-tested and easy-to-follow textbook is essential reading for all graduate students and researchers interested in discrete mathematics, algorithms and computer networks. Prof. Dr. Kayhan Erciyeş is the Rector and a member of the Computer Engineering Department at Izmir University, Turkey

Subject  G

 Graph algorithms

 Computer networks -- Mathematics.

 Computer software

 Computer communication networks

 Computer software

 Computer science

43402

 

 

519.178 KOC

William Kocay, Donald L. Kreher.

Graphs, algorithms, and optimization / Second edition

Boca Raton, Florida : CRC Press, [2017]

 Contents

 Graphs and their complements -- Paths and walks -- Subgraphs -- Some special classes of graphs -- Trees and cycles -- The structure of trees -- Connectivity -- Graphs and symmetry -- Alternating paths and matchings -- Network flows -- Hamilton cycles -- Digraphs -- Graph colorings -- Planar graphs -- Graphs and surfaces -- The Klein Bottle and Double Torus -- Linear programming -- The primal-dual algorithm -- Discrete linear programming.

Abstract

 This book presents the theory of graphs from an algorithmic viewpoint. The authors present the graph theory in a rigorous, but informal style and cover most of the main areas of graph theory. The ideas of surface topology are presented from an intuitive point of view. We have also included a discussion on linear programming that emphasizes problems in graph theory

Subject

 Graph algorithms

43404

 

 

530.145 LIB

 Liboff, Richard L. 

Introductory quantum mechanics /  Fourth edition

New Delhi, India : Pearson Education, [2017]

Subject

 Quantum theory

43434

 

 

62.001 FEE

Feenberg, Andrew 

Transforming technology : a critical theory revisited / Revised edition

Oxford ; New York : Oxford University Press, [2002]

 Contents

 1. Introduction: The Varieties of Theory; Part I. From Marxism to Radical Critique; 2. Technology and Transition; 3. The Bias of Technology; Part II. The Ambivalence of the Computer; 4. Postindustrial Discourses; 5. The Factory or the City: Which Model for Online Education?; Part III. The Dialectics of Technology; 6. Beyond the Dilemma of Development; 7. The Critical Theory of Technology.

Abstract

 Thoroughly revised, this new edition of Critical Theory of Technology rethinks the relationships between technology, rationality, and democracy, arguing that the degradation of labor--as well as of many environmental, educational, and political systems--is rooted in the social values that preside over technological development. It contains materials on political theory, but the emphasis has shifted to reflect a growing interest in the fields of technology and cultural studies.

Subject

 Technology -- Philosophy.

 Technology -- Social aspects.

 Critical theory

43459

 

 

65.012.415 BOC

Bock, Laszlo

Work rules! : insights from inside Google that will transform how you live and lead

New York : Twelve, [2015]

Contents

 Preface: a guidance counselor’s nightmare -- Why Google’s rules will work for you -- Becoming a founder -- "Culture eats strategy for breakfast" -- Lake Wobegon, where all the new hires are above average -- Searching for the best -- Don’t trust your gut -- Let the inmates run the asylum -- Why everyone hates performance management, and what we decided to do about it -- The two tails -- Building a learning institution -- Pay unfairly -- The best things in life are free (or almost free) -- Nudge a lot -- It’s not all rainbows and unicorns -- What you can do starting tomorrow -- Afterword for HR geeks only: building the world’s first people operations team.

Abstract  

 From the visionary head of Google’s innovative People Operations comes a groundbreaking inquiry into the philosophy of work-and a blueprint for attracting the most spectacular talent to your business and ensuring that they succeed. "We spend more time working than doing anything else in life. It’s not right that the experience of work should be so demotivating and dehumanizing." So says Laszlo Bock, former head of People Operations at the company that transformed how the world interacts with knowledge. This insight is the heart of WORK RULES!, a compelling and surprisingly playful manifesto that offers lessons including: •Take away managers’ power over employees •Learn from your best employees-and your worst •Hire only people who are smarter than you are, no matter how long it takes to find them •Pay unfairly (it’s more fair!) •Don’t trust your gut: Use data to predict and shape the future •Default to open-be transparent and welcome feedback •If you’re comfortable with the amount of freedom you’ve given your employees, you haven’t gone far enough. Drawing on the latest research in behavioral economics and a profound grasp of human psychology, WORK RULES! also provides teaching examples from a range of industries-including lauded companies that happen to be hideous places to work and little-known companies that achieve spectacular results by valuing and listening to their employees. Bock takes us inside one of history’s most explosively successful businesses to reveal why Google is consistently rated one of the best places to work in the world, distilling 15 years of intensive worker R&D into principles that are easy to put into action, whether you’re a team of one or a team of thousands.

Corp.Sub.

 Google (Firm) -- Management.

Subject

 Leadership

 Corporate culture

 Management

43455

 

 

TB_658.8 KOT

Philip Kotler, Kevin Lane Keller

A framework for marketing management / Sixth edition, Global edition.

 Boston, Massachusetts : Pearson, [2016].

 Contents

 Pt. 1. Introduction to marketing management -- 1. Scope of marketing for new realities -- 2. Marketing strategies and plans -- 3. Marketing research and analysis -- pt. 2. Connecting with customers -- 4. Building long-term customer relationships -- 5. Buying dynamics of consumers and business -- pt. 3. Strategic brand management -- 6. Target marketing -- 7. Competitive and effective brand positioning -- 8. Branding and core business growth -- pt. 4. Value creation -- 9. Product mix and new offerings -- 10. Analyzing and marketing services -- 11. Concepts and tools for strategic pricing -- pt. 5. Delivering value -- 12. Designing and managing strategic and integrated marketing channels -- 13. Managing retailing, wholesaling, and logistics -- pt. 6. Value communicating -- 14. Designing and managing integrated marketing communications -- 15. Managing mass communications: advertising, sales promotions, events and experiences, and public relations -- 16. Managing digital communications: online, social media, and mobile -- 17. Managing personal communications: direct and database marketing and personal selling -- pt. 7. Managing the marketing organization for long-term success -- 18. Responsible marketing in a global environment.

Abstract

 The Internet is changing the way consumers buy, and the way companies buy from each other. This text represents a guide to these news ways of buying and selling, showing how marketers can make the most of the new technology.

Subject

 Marketing -- Management.

 Marketing -- Management -- Case studies.

 Marketing -- Management -- Computer simulation.

43398

 

 

681.324 DUD

Dingzhu Du, Xiaodong Hu.

Steiner tree problems in computer communication networks

Hackensack, New Jersey : World Scientific , [2008]

 Contents

 Fundamentals of classical Steiner tree problem -- Minimax approach and Steiner ratio -- k-Steiner ratios and better approximation algorithms -- Geometric partitions and polynomial time -- Grade of service Steiner tree problem -- Steiner tree problem for minimal Steiner points -- Bottleneck Steiner tree problem -- Steiner k-tree and k-path routing problems -- Steiner tree coloring problem -- Steiner tree scheduling problem -- Survivable Steiner network problem.

Abstract

 The Steiner tree problem is one of the most important combinatorial optimization problems. It has a long history that can be traced back to the famous mathematician Fermat (1601-1665). This book studies three significant breakthroughs on the Steiner tree problem that were achieved in the 1990s, and some important applications of Steiner tree problems in computer communication networks researched in the past fifteen years. It not only covers some of the most recent developments in Steiner tree problems, but also discusses various combinatorial optimization methods, thus providing a balance between theory and practice.

Subject

 Computer networks

 Steiner systems.

43399

 

 

 ‪7.01:159.964.2 רונ ‬

 ‫ רונן, רות 

אמנות ללא נחת : הרצאות על פסיכואנליזה ואמנות

תל-אביב : עם עובד, תש"ע 2010 ‬

 ‬

Abstract  ‫

מה הופך יצירת אמנות לדבר החורג מהפסיכולוגיה של האמן? מה מושך אותנו ביצירת האמנות? מהו שדה ההתרחשות של יצירת האמנות? כיצד נתאר את יצירותיו של הגאון? האם היופי מסתיר או חושף? האם האמנות מעוררת בנו הנאה ועונג בלבד, או גם אי-נחת ומועקה? בשאלות מרתקות אלה ובאחרות עוסק הספר אמנות ללא נחת, הפורש עקרונות-יסוד בקריאה פסיכואנליטית של האמנות. כבר זיגמונד פרויד, אבי הפסיכואנליזה, נדרש לאמנות לא כדי להעמיד לה פירוש בעזרתם של מושגים פסיכואנליטיים אלא כדי להיעזר בה בניסיונו ללמוד על "הנפש". האמנות, במסגרת זו, נתפסת כסוג של פתרון, של המצאה אשר אינה כפופה בהכרח לרמת המשמעויות והסמלים. כשמתבוננים ביצירה כבסימפטום, וכשבוחנים את היחס בין יצירת האמנות לדחף וללא-מודע, מתבררים יסודות כוח המשיכה של האמנות. רות רונן היא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת תל-אביב, ועיקר עיסוקה בפילוסופיה של האמנות ובפסיכואנליזה. מספריה הקודמים: Possible Worlds in Literary Theory (1994); Representing the Real (2002); Aesthetics of Anxiety (2009). ציור העטיפה: ליאונרדו, הבתולה והילד עם אנה הקדושה עיצוב העטיפה: דורית שרפשטיין ‬

Per.Sub.

 Freud, Sigmund, 1856-1939

Subject

 Psychoanalysis and art

 Art -- Psychological aspects.

 Art

43417

 

 

 7.032.1 ART

 The art of East Asia

Cologne : Konemann, [1999]

 Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Contents

 China -- Calligraphy -- Jade -- Indonesia -- The Kingdom of the Khmer -- Textiles in southeast Asia -- Japan -- Korea

Abstract

 Magnificent architectural sites, paintings, crafts and everyday objects, sculpture, dance, calligraphy and poetry contribute to the gloriously colourful mosaic of east and southeast Asia. This fascinating culture has expanded beyond its boundaries and has influenced western art. Starting with the stone objects of the Neolithic age, this book leads the reader through the centuries of Asian art up to the modern images of China. Sculptured tombs, porcelain, ink painting, the Forbidden City, furniture, lacquer and silk are all present in this work. Because of their special significance in the culture of eastern Asia, calligraphy and jade work are described in two separate chapters. The technique of textile manufacturing, to which a separate chapter is devoted, has an equally important influence on the whole of southeast Asia. Southeast Asia excites enthusiasm by its famous temples as well as by the long houses of Indonesia and the traditional buildings on the Lesser Sunda Islands. Particularly noteworthy are the performing arts, the wayang shadow plays, the ritual and court dances. Angkor, one of the wonders of the world tucked away in the jungle, reveals to us the impressive civilization of the Khmer, and in Pagan we are shown the largest temple site in the world. In Vietnam the strong Chinese influence nevertheless resulted in an original development with imperial city of Hué. Thailand and Laos captivate us with their opulent palaces and temples. All the richness and variety of Japanese cultures emerges in the architecture of the palaces, castles, temples, in the traditional methods of house building and in the principles of the Zen gardens.

 There is an emphasis on the examination of ceramics and painting as well as a demonstration of the significance of lacquer work, netsuke and theater masks. Sculptures, court art, samurai and folk art complete this picture. Finally the colourful variety of Korean artistic creations is illustrated by early objects in bronze and gold, typical stoneware vessels, paintings and precious gowns.

Subject

 Art, East Asian

 Art -- East Asia -- History.

 Art, Southeast Asia -- History

 Art -- Asia -- History.

43460

 

 

7.045 FRO

Froud, Brian 

Good faeries

New York : Simon & Schuster Editions, [1998]

 Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Abstract

 A reversible volume in which good fairies such as the green man, the wood woman, and the pixies are described on one side, and bad fairies such the gnome, Black Annis, and Morgana le Fay are described on the other

Subject

 Witchcraft

 Fairies

 Magic

 Fantasy in art

 Illustrations of books -- Themes, motives

 Upside-down books -- Specimens

43451

 

 

7.046.1(52) ALL

Tony Allan, Michael Kerrigan, Charles Phillips

Realm of the rising sun : Japanese myth

Amsterdam : Time-Life Books, 2000

  Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Contents

 Japan: a land apart (The Japanese people -- Picture essay: Grain of the gods) -- A universe of gods (The shape of the cosmos -- Begetting the world -- Journey to the underworld -- Amaterasu and Susano -- The return of the sun -- A myriad of deities -- Picture essay: Sumo: a divine contest) -- The divine dynasty (Susano in exile -- The trials of Okuninushi -- The battle for the Reed Plain -- The coming of Honinigi -- Fireshine and fireshade -- Jimmu, the first emperor) -- A nation of heroes (Named in a brigand’s dying breath -- The grass-cleaving sword -- Yamato-takeru’s twilight -- Yorimitsu, scourge of demons -- Ojin, mortal hero and mighty god -- The masterless samurai -- Momotaro the peach boy -- Friends in arms: Yoshitsune and Benkei -- Lord of the rice bale -- Picture essay: The way of the warrior)

 Supernatural forces (Duping the devil -- The tengu, irascible trickster -- Kappa, the water vampire -- Spirits of the storm -- Spectres of the departed -- The boundlessness of Nature -- The lives of plants and trees -- Holy man of Buddha -- Mystics of the mountains -- Picture essay: The sacred spirit of gardens) -- The legacy of Japanese myth)

Abstract  

Text and illustrations provide an introduction to the myths and legends of Japan

Subject

 Mythology, Japanese

Subject  Japan -- Religion

43426

 

 

7.05:641.5 FAR

Joanna Farrow and Sara Lewis

The ice cream book : over 150 irresistible ice cream treats from classic vanilla to elegant bombes & terrines

London : Select editions, [2005]

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Abstract

 The definitive guide to making delectable ice creams, granitas, sorbet and iced desserts

Subject

 Food presentation

 Ice cream, ices, etc.

 Frozen desserts

 Terrines

 Food -- Pictorial works.

43476

 

 

 7.05:659.11 QUO

 Mike Quon & Graphic Design, USA.

Corporate graphics

Glen Cove, New York : PBC International, Inc., 1995

 Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Contents

 Brochures -- Annual reports -- Sales literature -- Collateral -- Production notes: print run, paper stock, budget.

Subject

 Commercial art

 Graphic arts

 Corporate image

43440

 

 

7.074(45) REA

Reato, Danilo 

Venice : places and history

Vercelli, Italy : White Star Publishers, [1996]

 Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Subject

 Art, Italian -- Italy -- Venice

 Art, Italian -- History

 Architecture, Renaissance -- Italy -- Venice

Subject  Venice (Italy) -- History

 Venice (Italy) -- Pictorial works

43473

 

 

 712.25 AQU

Sam Aquillano and Amanda Hawkins

Design & play : imagination needs places to thrive

Boston : Design Museum Press, [2017]

 Contents

 Forward -- Introduction -- History of play -- Science of play -- Understanding barriers to play -- Extraordinary playscapes -- Creating playful cities / Priya Madrecki, KaBoom! -- A playscape for everyone / G Cody QJ Goldberg, Harper’s Playground -- The case for adventure play / Katie Shook, Mudland -- PlayCubes & the creative playground movement / Missy Benson, Playworld, and Richard Dattner, Dattner Architects -- Where design meets play / Kate Tooke, Sasaki Associates -- Play: the most powerful vehicle for learning / Peter Gray, Boston College -- Bibliography and further reading -- Acknowledgments and special thanks

Abstract

 Design & Play is a book about design and the importance of outdoor play. It features 40 case studies of extraordinary playscapes from around the world with full-color photos, images of the design process, and stories behind these incredible play environments. It also contains a 200-year timeline of playscape history, summary research on the science of play, and articles from play experts on their work in the field.

Subject

 Playgrounds -- Design and construction.

 Playgrounds -- History.

 Play environments

 Play environments -- Design and construction

 Child development

43428

 

 

712.25 OUT

 Outdoor play spaces for children

Mulgrave, Victoria : Images Publishing, [2015]

 Design firms include: AECOM; ASPECT Studios; BASE Landscape Architecture; BID Landscape Architects; Beals-Lyon Architects; Carve Architecture; CEBRA Architecture; Ecosistema Urbano; Erect Architecture; Factory Architecttura; Free Play; Glifberg + Lykke; Grant Associates; Gruporaga, S.A.; Hassell; Jeavons Landscape Architects; Jeremy Ferrier Landscape Architects; Lappset Spain; LTL Architects; LUC; Monstrum; Office of Mcfarlane Biggar Architecture + Design (omb); Studio Fink; Urban Play; Wax Design; WOWHAUS.

 Includes projects from Singapore, Australia, Abu Dhabi, the UK, Russia, Sweden, Denmark, Chile, Spain, The Netherlands, France, Canada, Finland, Italy.

Contents

 Foreword by the editor / Bruce Grillmeier -- Preface / Kate Luckraft -- Chapter 1: Understanding play. What is play; The importance of play; Two essential elements of play; Play spaces; Eight golden rules for excellent play spaces -- Chapter 2: Before designing a play space. Preparations and planning; Site considerations; Clarifying the type of play space needed; Developing a design brief -- Chapter three: Key design issues. Boundaries and fencing; Play space layout; Play equipment; Equipment materials; Providing natural elements for play; Planting; Impact absorbent surfacing; Play space hazards -- Chapter 4: Standards for major equipment. Platforms, guardrails and protective barriers; Access methods to play equipment; Climbing and upper body equipment; Log rolls; Merry-go-rounds; Seesaws; Slides; Spring rockers; Swings; Fall height and use zones.

 Case studies. Far East organization Children’s Garden; Box Hill Gardens; Adventure Playground in Abu Dhabi; Hart’s Mill Surrounds; Tumbling Bay Playground; Active Park, Bells Reach; Bollygum Regional Playground; Bonython Park Playspace; Oddies Creek Playground; Children’s Playground at Bauman Garden; Ecco Ripley in Brooking Parklands; The Theater Playground in Malmö; The Dragon in Mulighedernes Park; Kristinebergs Slottspark; Garden of Forking Paths; Galicia Park; Street Dome; Laan van Spartaan; Merri Park Playspace; Calamvale District Park; Darlington Parklands, Yarrabillba; Interlace Playground; Energy Carousel Dordrecht; The Pulse Park; Clos Layat Park; Demeio Park; Diesel Engine; The Third Planet from the Sun; Sam + Pam; Suneden Sensory Playspace; Emmanuel Primary School; ACGS Junior School Playground; Belvue School Playground; Fuoriclasse in Giardino.

Abstract

 High-quality, integrated play space design is imperative in helping to attract children and families, and for the playground to become a valued part of the local environment. Good design is a good investment - poor quality or unimaginative spaces will not be attractive to children; the play space may not be valued by the local community and may fall into disuse and disrepair. This detailed book examines key drivers in best play space designs: it investigates the importance of play, preparations and planning, how to develop a strong design brief, good layout, choosing the right equipment materials for the type of space, and how to incorporate the best natural elements into the play space design. This strong reference also describes key design issues, such as boundaries and fencing issues, along with standards for major equipment, including platforms, guardrails and protective barriers. There’s also a comprehensive section on hazards and dangers. The book showcases an international range of projects divided into three major case study themes: play spaces in parks, communities and schools, with each case study illuminated by informative narrative text descriptions, and accompanied by rich, full-color photography, detailed diagrams and illustrations.

Subject

 Playgrounds -- Design and construction.

 Playgrounds -- Equipment and supplies.

 Play environments -- Design and construction.

43430

 

 

721.011 JOA

 Mitchell Joachim, Maria Aiolova, Terreform ONE.

Design with life : biotech architecture and resilient cities

New York : Actar, [2019]

Abstract

 Design with Life chronicles the breakthroughs and projects of a nonprofit that is defining resolute new directions in socio-ecological design and other deep-seated intersections of synthetic biology, architecture, and urban systems. In the challenging context of accelerating climate dynamics, the core discipline of architectural design is evolving and embracing new forms of action. New York-based nonprofit Terreform ONE has established a distinctive design tactic that investigates projects through the regenerative use of natural materials, science, and the emergent field of socio-ecological design. This kind of design approach uses actual living matter (not abstracted imitations of nature) to create new functional elements and spaces. These future-based actions are not only grounded in social justice, but are also far-reaching in their application of digital manufacturing and maker culture. Terreform ONE tackles urgent environmental and urban social concerns through the integrated use of living materials and organisms.

Subject

 Architecture -- Environmental aspects.

 Design -- Environmental aspects.

 Urban ecology (Sociology)

43457

 

 

 725 GOI

 Going public : public architecture, urbanism and interventions

Berlin : Gestalten, [2012]

 Contents

 Gimmer shelter: public architecture as place-maker -- Constant gardener: green space in the city -- Walk with me: modes of spatial mobilization -- Benchmarks: accomodating the cityscape -- Between a rock and a hard place: architectures of intermediate status -- Why don’t we do it in the road?: new forms of engagement in the city.

Abstract

 The architecture of the last several decades was shaped by the need for individual representation and demarcation. Today, a growing countermovement is focusing on the development of public space as a means to get people together in order to exchange ideas or share experiences. Going Public presents a compelling international selection of extraordinary current architectural projects in public space. Their objectives are as diverse as the structures themselves and range from providing recreational or cultural opportunities to facilitating social interaction. As the industrial age has evolved into the information age, our cities have developed new potential. In the past, churches and marketplaces were the focus of our social lives. Today, however, different types of community centers are being established. In addition to the transformation of existing public squares, parks, and pavilions, original projects such as community gardens, outdoor movie theaters, temporary installations, and other cultural venues are being built. Thus, in the hearts of our cities--but also on their peripheries--a new kind of public space is being defined. Innovative solutions are even being found for ubiquitous features of urban life such as benches, bicycle racks, and bus stops. Going Public also showcases work that leads us out of our cities and into the countryside. Contemporary versions of hideouts, observation towers, viewing platforms, and self-guided trails use public space differently than their more traditional counterparts and expand our possibilities for experiencing our natural surroundings and landscapes. The architecture featured in Going Public may range from bold to subtle, but all of it is innovative and surprising.

Subject

 Public architecture

 Public spaces -- Design.

 Urban landscape architecture

43354

 

 

737.1 COI

Coins.

 

Kent, England : Grange Books, 1999

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Abstract

 A concise guide to starting a coin collection.

Subject

 Coins -- Collectors and collecting.

43501

 

745.5 TAY

Taylor, Terry 

The altered object : techniques, projects, inspiration

New York : Lark Books, [2006]

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Contents

 Basics -- Five tins, five ways -- Artist profiles -- Ah, sweet mystery -- Artist profiles -- Comfort -- Artists profile -- Altered objects -- Artist biographies

Abstract

 Transforming the surfaces of a multitude of everyday objects into artistic canvases in these 25 projects clearly proves that the possibilities are limited only by one’s own imagination.

Subject

 Handicraft

 Decorative arts

 Handicraft surveys

 Art -- Technique.

 Found objects (Art)

 Do-it-yourself work -- Handbooks, manuals, etc.

43445

 

 

75.03(52) SEO

Seo, Audrey Yoshiko

The art of twentieth-century Zen : paintings and calligraphy by Japanese masters

Boston : Shambhala, [2000]

  Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Contents

 1. Ushering Zen into the Twentieth Century. Nakahara Nantenbo (Toju Zenchu, 1839-1925) / Matthew Welch -- 2. The Transmission of Zen Art and Training. Deiryu Kutsu (Kanshu Sojun, 1895-1954) -- 3. Restoring Zen and Taking It Forward. Yuzen Gentatsu (Sanshoken, 1842-1918) and Takeda Mokurai (1854-1930) -- 4. Large Monastic Center Versus Small Rural Temple. Sohan Gempo (Shoun, 1848-1922) and Yamamoto Gempo (1866-1961) -- 5. Three Soto Zen Responses to the Twentieth Century. Nishiari Bokuzan (Kin’ei, 1821-1910), Taneda Santoka (1882-1940), and Kojima Kendo (1898-1995) / Stephen Addiss -- 6. Approaches to Training and Art During Social Upheavals. Rozan Eko (1865-1944), Mamiya Eishu (1871-1945), and Seki Seisetsu (1877-1945) -- 7. Bridges of Zen. Shibayama Zenkei (1894-1974) and Fukushima Keido (b. 1933) -- Epilogue / Stephen Addiss.

Abstract

 "For centuries, many Zen Masters have also been artists: brush painters and calligraphers who created art-works as a form of "visual Dharma" to express Zen insights in a powerful, direct way." "This tradition of Zen arts has long been acknowledged as a priceless legacy of Japanese culture. The Art of Twentieth-Century Zen demonstrates how the great Japanese Zen Masters of this century have reaffirmed Zen as a vital, living experience through their personal, dramatic, and often humorous brushwork. This record of their achievements brings together great masterpieces of calligraphy and painting, many of which are in Japanese temples or in private collections and have rarely been viewed by Westerners."--Jacket.

Subject

 Painting, Zen -- Japan.

 Calligraphy, Zen -- Japan.

 Zen arts

 Calligraphy, Zen

 Painting, Japanese -- 20th century

43478

 

 

75.036(44) MON (ZEI)

Monet, Claude 

Claude Monet : life and work

Cologne : Könemann, 2000

 ©2000

 Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Contents

 Childhood and youth - Training - Travels and retreat - The law of the series - The water lilies.

Per.Sub.

 Monet, Claude, 1840-1926

Subject

 Painters -- France -- 19th century.

 Painters -- France -- Biography.

43499

 

 

  ‫ 76.026(52) חמש ‬

50 הדפסים יפניים עכשוויים / תערוכה וקטלוג

חיפה : מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, 2002 ‬

  In the framework of the Jubilee celebrations at the Tikotin Museum of Japanese Art, we are happy to present the exhibition ’50’, of contemporary Japanese prints. The exhibition is the outcome of cooperation with the Yoseido Gallery, Tokyo, and displays the works of fifty Japanese artists of our time."

Subject

 Prints, Japanese -- 21st century -- Exhibitions

 Art, Japanese -- 21st century -- Exhibitions

43500

 

 

766:655.535.2 FIV

 500 handmade books : inspiring interpretations of a timeless form

New York : Lark Crafts, [2008]

  Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Abstract 

 To qualify for inclusion, each piece had to function like a book, but a number of the works also curl, hang, or swirl. While there are rectangular volumes, you’ll find others that are circular, shaped like a house, and in completely abstract forms that will delight the eyes and imagination. Fine craftsmanship, of course, was another consideration and is evident in this collection, whether it’s a finely tooled leather cover embellished with traditional gold leaf lettering or an exotic Ethiopian binding where a netting of waxed linen weaves together to create a show-stopping open spine.

 The content varies as well. Some of the pages are blank, while others contain elaborate, content-driven narratives

Subject

 Book design

 Artists’ books

 Bookbinding

 Illustration of books

 Book covers -- Design.

43458

 

 

766:659.12 HAN

Hand to eye : a survey of contemporary illustration

London : Laurence King Publishing, [2003]

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Contents

 Christine Berrie -- Michelle Thompson -- Kerrie Jane Stritton -- Lucinda Rogers -- Laura Lees -- Olivier Kugler --Delta -- David Foldvari -- Richard Beacham -- Marion Lefebvre -- Bernie Reid -- Isabel Bostwick -- Frauke Stegmann -- Mode 2 -- Laurent Fetis -- Nina Chakrabarti -- Deanne Cheuk -- Maja Sten -- Kenji Cho -- Jo Ratcliffe -- Edwina White -- Julie Verhoeven -- Marie O’Connor -- Matt Duckett -- Lovisa Burfitt -- Izzie Klingels -- Otto -- Seb Jarnot -- Lucy McLauchlan -- Lizzie Finn -- Billie Jean -- Patrick Thomas -- Aude Van Ryn -- Rinzen -- Airside -- Christoph Niemann -- James Graham -- Tom Gauld --Simone Lia -- Gary Taxali -- Peter Arkle -- Sara Fanelli -- Chiu Kwong Man -- Erik Patterson -- Andrzej Klimowski.

Abstract

 "A sequel to the highly successful Pen & Mouse, Hand to Eye features forty-five illustrators from around the world. Including both commissioned artwork and experimental projects, the work collected here shows that cutting-edge computer illustration is still thriving and continues to push boundaries. In the last two years, however, there has been a noticeable move towards a hand-crafted style, perhaps a logical reaction to the torrent of digital imagery. More and more image-makers are turning to traditional tools and techniques, and their methods vary widely: some work solely with pen, pencil and paint; others create images using tapestry and embroidery, and many incorporate digital elements into hand-made art." "Hand to Eye reflects these diverse approaches to image-making, from the cleanness of slick, vector-based work, through photorealism, to a lo-fi, hand-crafted aesthetic; from exquisitely detailed, brightly coloured collages to simple, single-colour sketches. Visually stunning, the book is an essential reference for anyone producing or commissioning illustration today

Subject

 Illustration of books

 Commercial art

 Computer drawing

 Commercial art -- Data processing.

43446

 

 

‫ ‪766:659.133.1(569.4) ציו ‬

ציוני דרך : כרזות מאוסף ציונות 2000

בית יהושע : ציונות 2000, 2008 ‬

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

.Subject

 Posters, Israeli

 Advertising -- Israel.

 Posters -- Israel.

 Zionism -- Israel -- History -- 20th century

43504

 

 

766:681.324.61 CHA

Chapman, Jenny 

Www.animation : [animation design for the world wide web]

London : Cassell, [2002]

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Subject

 Computer animation

 Web sites -- Design -- Computer drawing.

 Computer graphics

 Computer drawing

43450

 

 

766(42) GBG

GB : graphic Britain

London : Laurence King Publishing, [2002]

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Abstract

 Hot on the heels of such star names as Neville Brody, Peter Saville, and Jonathan Barnbrook comes a new generation of UK graphic innovators. This book is packed with examples of their talent in all areas of graphic communication and will be of special interest to anyone commissioning creative work.

Subject

 Graphic arts -- Great Britain -- Pictorial works.

 Graphic arts -- Technique.

 Graphic artists

 Drawing -- Technique.

43447

 

 

766(48) FIF

55 degrees north : contemporary Scandinavian graphic design

London : Laurence King Publishing, 2002.

  Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Subject

 Graphic arts -- Scandinavia.

 Graphic design (Typography) -- Scandinavia.

 Graphic design, Scandinavian.

 Graphic design -- Contemporary.

43477

 

 

766(73) MAR

Diana Martin and Lynn Haller.

Graphic design : inspirations and innovations 2

Cincinnati, Ohio : North Light Books, [1997]

  Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Abstract

 You want it when? - and for how much? - When bad things happen to good designers - The human element - A tough nut to crack.

Subject

 Graphic arts -- United States.

 Graphic arts (Typography)

 Visual communication

 Posters

 Type and type-founding

43449

 

 

766.02 EIS

Eisenman, Sara 

Building design portfolios : innovative concepts for presenting your work

Gloucester, Massachusetts : Rockport, [2006]

Contents

 pt. 1. Components of a great portfolio. Making a working portfolio -- Presentation boxes, cases, and portfolios -- Presenting a print portfolio -- Job hunting -- Promotions -- Creating interactive portfolios and websites -- Motion graphics and broadcast design portfolios -- pt. 2. Gallery of portfolios. Portfolios that got jobs -- Professional print portfolios -- Student print portfolios -- Nontraditional portfolios -- Interactive portfolios and websites -- pt. 3. Resources.

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

Abstract

 Presenting one’s portfolio is where every designer begins his or her career. Therefore, crafting a portfolio, whether online or for presentation in person, is an essential skill for survival. Because a portfolio can make or break a career, it is vital that designers go out armed with all the right moves and materials. This book talks both to the professionals who have both designed their own portfolios and those on the other side of the table who have looked at scores of portfolios, to uncover the tips and tricks that have won jobs, as well as the must-avoid moves that have lost opportunities. This book is not only a handbook for dos and don’ts; it also provides plenty of inspiration from a wide collection of portfolios, both virtual and real-life. This book asks leaders in the field about the real-world realities of presenting one’s work for consideration and answers the question, "What sells and what doesn’t."

Subject

 Art portfolios -- Design

 Graphic arts -- Marketing.

 Design services -- Marketing.

43491

 

 

77.04 OFF

Offenbach, John 

Jew

Milano : Skira Editore, [2019]

 Abstract

 Some years ago John Offenbach decided to embark on a series of portraits of Jews from different ethnicities, such as those from India and China and Ethiopia. Not just the great and the good, it had to include the homeless Jew, as well as the rich Jew. The incarcerated Jew, and the heroin addict. Offenbach took inspiration from People of the Twentieth Century, the series of portraits of German people of the 1920’s by the Cologne-based photographer August Sander, but unlike Sander, he decided not to include the background or the setting for any of portraits, as he didn’t want this collection to be documentary in style or intention; so, a weaver in Ethiopia is sitting in exactly the same light as a financier from Wall Street. Half way around the world to each other but surprisingly close. Offenbach travelled to thirteen countries, including Argentina, Azerbaijan, India, Ethiopia, China and Ukraine and took are approximately 150 black-and-white portraits of jews. The objective of the series is to look at Jewish faces and see the similarities and the differences. A snapshot of world Jewry today. On one level simply, that Jews come from all parts of society, and in all shapes and sizes.

Per.Sub.

 Offenbach, John.

Subject

 Photography, Artistic

 Portrait photography

 Jews -- Portraits.

43418

 

 

77.04(737.3) CHI

Chicago : a photographic celebration.

Philadelphia : Courage Books, [1998]

Donated by Marina Muster, alumna Holon Institute of Technology

 Abstract

 The city of Chicago offers a variety of activities. Cultural and arts enthusiasts can spend time in the Chicago Cultural Center, and see the rest of this beautiful city.

Subject

 Photography

 Photography, Artistic

 Chicago (Ill.) -- Pictorial works.

43448